Sanktionsnytt: Kuba skärs av från tillgång till hårdvaluta

USA hindrar inte bara tillgång till dollar, utan till all hårdvaluta, samt stänger ute Kuba från finansiella transaktioner

Blockaden: Kuba vägras all hårdvaluta

Man för hålla sig för skratt när representanter för USA och deras medlöpare påstår att det inte är någon blockad som Kuba utsätts för, utan ett embargo. Det skulle då vara en angelägenhet mellan våra två länder.

Men den bistra sanningen avspeglas i deras ansikten. Ständigt sker nya händelser som visar hur skoningslös och allomfattande det ekonomiska kriget är som Imperiet driver mot vårt land allt intensivare varje dag, varje vecka, varje månad, varje år under de senaste sextio åren.

Sanktionerna mot penningflödena som går från och till Kuba är en av nyckelfaktorerna i den orubbliga blockaden. Från förbudet att använda dollar i transaktioner, till de enorma böterna mot banker och institutioner i andra länder för deras förbindelser med den karibiska ön, finns ett omfattande ramverk och en lång historia med syftet att hindra Kubas tillgång till hårdvaluta.

I Kubas rapport till FN förra året slås det fast att ”Under 2018 beslutade tiotals banker runt om i världen att avsluta sina relationer med kubanska och utländska företag för att eliminera varje förbindelse med Kuba. Detta innefattar också kontakter med kubanska medborgare enbart på grund av att de har kubansk nationalitet.

Andra banker och institutioner i Europa, Latinamerika, Afrika och Asien har satt upp villkor och hinder för att fortsätta att arbeta med kubanska företag och ambassader som varit deras kunder i åratal. Bland effekterna av detta kan nämnas: förbudet att överföra fonder i dollar eller andra konvertibla valutor; uppsägning av konton för ambassader och företag med kubanska intressen, finansiella tjänster för affärer med relation till Kuba och nekande av tillgång till krediter och kreditkort. Den ekonomiska belägringen av Kuba har skärpts. Det är resultatet av övervakning och böter som USA pådyvlar det internationella bankväsendet. Skärpningen är också en direkt konsekvens av de miljonböter som utländska banker tvingats betala till USA under de senaste åren.”

Det är bara att påminna om böterna på 8,9 miljarder dollar [!!] som den franska banken BNP Paribas tvingades betala 2014, de 187 miljoner dollar som Credit Agricole och de 1 710 miljoner som tyska Commerzbank betalade 2015, de 1 340 miljoner dollar i böter som italienska Grupo UniCredit ska betala i år till USA. Allt detta på grund av ”överträdelser av USA:s blockad”.

De senaste besluten som USA:s Finansdepartement tillkännagivit anger att syftet är att ”isolera den kubanska regimen finansiellt och neka Kuba tillgång till konvertibel valuta.”

Syftet är också att framkalla skräck: att utöva påtryckningar för att alla förbindelser med Kuba bryts och etablera en brutal finansiell belägring av vårt land. Redan innan de senaste åtgärderna har trätt i kraft har de haft effekt. Den schweiziska banken PostFinance har tillkännagivit att det upphör med att genomföra transaktioner med Kuba i rädsla för sanktionerna.

Den digitala portalen Swissinfo.ch har haft tillgång till ett dokument från banken i vilken banken intygar att den, som schweizisk bank inte direkt lyder under USA-lagar. Men att banken genomför betalningsoperationer globalt och är beroende av ett nät av banker och möjlighet att kunna använda US dollar. På det viset får USA-lagar en extraterritoriell verkan, även om en enhet inte lyder under dess lagar. Bankernas globala operationer behöver ha tillgång till US-dollar.

PostFinance har bekräftat att de stängt möjligheten att betala ut pengar till Kuba. Det första offret för detta beslut är försörjningen av Kuba med medicinsk utrustning och råvaror för att producera mediciner. Det är något som den schweiziska NGO:n MediCuba sedan många år i solidarisk anda hjälper vårt land med. Förutom pengar görs också ett erfarenhetsutbyte mellan hälsovårdsarbetare i Schweiz och Kuba via MediCuba.

MediCuba Schweiz grundades 1992 och finansieras genom privata donationer, kommuner och Schweiz´ biståndsorgan COSUDE. [och också bidrag från exempelvis Svensk-Kubanska Föreningens ”Mediciner för Kuba” – insamling].

Blockaden av transfereringar omöjliggör för MediCuba att skicka nödvändiga medel för att genomföra projekt med Kuba. ”Som ett resultat kan organisationen inte ens uppfylla de kontrakt som redan ingåtts med privata och offentliga institutioner i Schweiz”, säger MediCuba i ett meddelande.

De stora schweiziska bankerna stängde sina förbindelser med Kuba för flera år sedan. PostFinance var förmodligen den sista möjligheten att överföra pengar från Schweiz till Kuba. Detta påverkar också schweiziska medborgare som bor i Kuba. Swissinfo rapporterar att en schweizisk pensionär inte längre får sin pension från Schweiz, som han har på ett konto i PostFinance.

Dom säger embargo? Det är skrattretande. Det handlar om ett allomfattande ekonomiskt, kommersiellt och finansiellt krig. Det är ett imperialistiskt angrepp på det kubanska folket. Det är en örfil mot världen som borde fördömas och avvisas.

Cubadebate 190917

Bloqueo: Cero divisas para Cuba, ni aunque sea de Suiza