Sanktionsnytt: Sveriges Radio med mer vinklade nyheter. Vad beror mässlingsepidemin i Venezuela på?

Om sanktionerna mot Venezuela hävs ger det förutsättningar för att bekämpa mässling och andra sjukdomar.

Sveriges Radio med mer vinklade nyheter. Vad beror mässlingsepidemin i Venezuela på?

SR rapporterar idag om Mässlingepidemin i Venezuela men utesluter viktig information och missar att beskriva kontexten. Bland annat har blockaden försvårat för landet att kunna importera vaccin och konflikten med grannländerna försvårar arbetet med att nå ut till bland annat ursprungsfolk. Colombia har vägrat samarbeta med Venezuela för att nå ut till ursprungsfolk som rör sig fritt mellan gränserna.

Mässlingepidemin är ett problem inte bara i Venezuela utan även i Colombia och Brasilien. Det är samma typ av mässling D8. Enligt Pan-American Health Organisation (PAHO) är det totalt 12 länder i Latinamerika som rapporterat mässling under 2018-2019. En tillbakagång med tanke på att Latinamerika var den enda regionen i världen som år 2016 blev fri från mässling.

Science & Technology for Global Development menar att Venezuela är det mest drabbade landet med 140 fall under 2019 följt av Colombia med 87 fall och Brasilien 29. Venezuela har dessutom 196 fall per en miljon invånare, fyra gånger mer än Brasilien 49 fall. Även i dödsfall har Venezuela högsta siffran 136 under 2018 och 2019.

Sociedad Venezolana de Salud Pública menar att den pågående vaccinationskampanjen med ca 2 miljoner vaccinationer inte varit tillräcklig för att få bukt med mässlingepidemin. Framförallt är det vid gränsen med Colombia och Brasilien samt i områden som är svårtillgängliga, exempelvis Warao och Yanomami i Venezuela och Yanomami och Ye’kuna i Brasilien, där de allra flesta fall finns. PAHO rapporterar att 140 fall i Venezuela finns bland Yanomami.

UNICEF menar omfånget av vaccinationen i Venezuela sjunkit. Det generella målet är 95%. Första dosen för barn vid 12 månader, var år 2015 92 %, 88% 2016 och 96 % 2017. Däremot har den andra dosen för barn mellan 18-24 månader sjunkit markant och inte uppnått mer än 59% av barnen de senaste tre åren.

Det finns flera orsaker till varför just Venezuela drabbats hårdast men framförallt två nämns i rapporterna.

1. Venezuela genomgår en ekonomisk kris som påverkat hälsoarbetet och resurserna negativt. Även tillgången till kvalificerad personal har påverkats. Enligt det venezolanska läkarförbundet (Federación Médica Venezolana) har ca 22 000 läkare emigrerat, motsvarande 1/3 av landets läkare.

2. USA:s blockad försvårar inköp av mediciner och utrustning. Blockaden innebär ett finansiellt stopp för betalningar och transfereringar, handelshinder samt hot om att inte få vara verksamma i USA om läkemedelsbolagen handlar med Venezuela. USA-blockaden har tvingat 25 av de 50 etablerade läkemedelsbolagen i Venezuela att lämna landet. USA och USA-banker har också beslagtagit resurser som skulle gå till inköp av mediciner. 600 miljoner dollar av de totala 5 miljarder som USA beslagtagit var avsedda för mediciner och vårdutrustning. 12 miljoner dollar av dem var en betalning för vacciner till just PAHO.

Flera internationella organ samarbetar med hälsomyndigheterna i Venezuela för att stoppa mässlingepidemin. PAHO informerade i juli att landet köpt in 3 miljoner vaccin. Dessutom har 8 000 personer inom vården utbildats för att bekämpa mässling, varav 3 500 för att vaccinera barn. Fram till augusti hade 6 miljoner hushåll nåtts av vaccinationskampanjen mot mässling och 12 andra sjukdomar. Internationellt pågår en kampanj för att kräva att USA släpper åtminstone blockaden mot mediciner som gör det möjligt för Venezuela att köpa in mediciner. Samtidigt bör grannländerna Brasilien och Colombia samarbeta med Venezuela för att nå grupper som drabbats hårdast av mässling så som ursprungsfolk. #SverigesRadio

Venezuelanätverket 190916