Ven_fred

Ven_fred

Om sanktionerna mot Venezuela hävs ger det förutsättningar för att bekämpa mässling och andra sjukdomar.