Satsning på biotekniska växter för att ersätta kemikalier i jordbruket

?
Foto: Roberto Suárez, www.juventudrebelde.cu

– Kemiska bekämpningsmedel skall bort

Kuba satsar på att ersätta kemikalier i jordbruket med biotekniska växter. Målet är att få bort de kemiska bekämpningsmedlen som fortfarande används och producera ekologiskt mat som inte äventyrar människors hälsa och miljön.

Växterna förbättrar näringsämnena i jorden och bekämpar samtidigt skadedjur utan att påverka grödor, djur eller människor. Växterna tas fram i bioteknikanläggningar som hittills har skapats i tre regioner på Kuba, i Guira, Guines, Sancti Spiritus och Matanzas, och de närmaste målen är att utvidga dem till andra regioner.

LABIOFAM har också satt upp liknande anläggningar Venezuela, Argentina, Honduras, Kina och Vietnam, och projekt har startats även i Etiopien och Tanzania. Forskarna i LABIOFAM har även tagit fram flera andra produkter av biologiska bekämpningsmedel.
– Vår prioritet är att få bort alla kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket, säger direktören för LABIOFAM, Jose Antonio Fraga Castro.

Achim Rödner 140611
Foto: Roberto Suárez, www.juventudrebelde.cu
Källa: AIN, Agencia Cubana de Noticias