Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/schweiziska-banker-ger-efter-for-usa/
Export date: Sun Apr 14 8:00:57 2024 / +0000 GMT

Schweiziska banker ger efter för USA
Ett ökande problem för det kubanska samhället är svårigheterna att kunna genomföra internationella finanstransaktioner.

USA har på sistone skärpt blockaden och bland annat förbjudit betalningstjänsteföretag som Western Union 1 att överföra pengar till den lilla önationen. Den 23 oktober 2 gick USA exempelvis ut med att hota att bötfälla alla banker i hela världen som överför pengar till bland annat Fincimex S.A., det vill säga det kubanska företaget som sköter nästan alla internationella penningtransaktioner i Kuba.

Länge har schweiziska banker hållit emot trycket att stänga av Kuba från den internationella finansmarknaden. Till skillnad från många andra banker har de schweiziska bankerna sålunda skött internationella penningtransaktioner i samarbete med kubanska banker. Organisationen mediCuba 3 har sålunda sedan år 1992 kunnat överföra miljontals kronor som stöd till den kubanska primärvården.

MediCuba har dock nyligen fått höra av sin bank att dessa överföringarna inte längre kommer att hanteras.  MediCuba berättar vidare att det sedan ett tag tillbaka till och med har hänt att betalningar till föreningen som inte har att göra med öveföringar till Kuba har stoppats.  Så har exempelvis i somras en överföring från svensk-kubanska föreningen till medCuba stoppats. Även schweiziska medlemmar i mediCuba som ville betala sin medlemsavgift fick höra av sina banker att betalningsuppdraget inte kunde genomföras. Anledningen är tydligen att ordet "cuba" dyker upp i mediCubas namn. Förmodligen av samma anledning blev Schweizisk-kubanska föreningen (Vereinigung Schweiz-Cuba 4) till med av med sitt bankkonto tidigare i år.

MediCubas bank motiverar de blockerade betalningarna med hänvisning till att "det inte kan uteslutas att till och med transaktioner som inte direkt går till Kuba" potentiellt kan leda till att den bank som utför dessa transaktioner kan drabbas av USA-sanktioner. För att vara på den säkra sidan ser banken därför hellre till att låta bli att riskera något och vägrar helt soniika att sköta föreningens bankaffärer.

Detta beteende går stick i stäv med den politik som landet Schweiz länge har drivit i internationella sammanhang. Schweiz brukar rösta i FN mot USA:s blockad av Kuba. Under åren 1961-2015 representerade Schweiz dessutom Kubas intressen i USA, där Kuba saknade egen dipomatisk representation. Schweiz, för övrigt precis som ett antal andra europeiska länder (fast inte Sverige), har dessutom kritiserat den pågående USA-blockaden mot Kuba som en folkrättsvidrig användning av extraterritoriella sanktioner.

MediCuba och Schweizisk-kubanska föreningen fördömer de inställda banköverfingarna som "ett tydligt brott" mot Schweiz "oberoende och vår neutralitet". Den 26 oktober genomförde de två solidaritetsföreningarna en aktion utanför ett antal bankfilialer runtom i Schweiz 5 för att protestera mot denna utvidgning av blockaden mot Kuba. De två föreningarna uppmanar nu den schweiziska bankmyndigheten FINMA att gripa in.

 
Links:
  1. https://svensk-kubanska.se/hur-gor-man-for-att-ski cka-pengar-till-kuba/?hilite=%27western%27%2C%27un ion%27
  2. https://www.dw.com/es/estados-unidos-refuerza-bloq ueo-de-remesas-a-cuba/a-55381554
  3. https://medicuba.ch/de/ueber-medicuba-suisse
  4. https://www.cuba-si.ch/de/vereinigung/
  5. https://www.cuba-si.ch/de/blog/landesweite-flugbla tt-aktion/
Post date: 2020-10-30 15:47:37
Post date GMT: 2020-10-30 14:47:37

Post modified date: 2020-11-01 14:02:42
Post modified date GMT: 2020-11-01 13:02:42