”Sedan 2017 har USA:s sanktioner dödat 40 000 venezolaner”

USA:s sanktioner mot Venezuela, Kuba, Nordkorea, Syrien med flera länder dödar människor. 

En ny rapport visar att Trumps fientlighet mot Venezuela har orsakat stor skada på de mest sårbara grupperna. Trumps ekonomiska sanktioner påverkar inte bara president Nicolas Maduros administration, utan också civilbefolkningen. Fler än 40 000 döda har rapporterats i en studie från Center for Economic and Policy Research (CEPR).

”Sanktionerna berövar venezolanerna livsviktiga mediciner, medicinsk utrustning, livsmedel och andra viktiga importvaror”, sade Mark Weisbrot på CEPR och medförfattare till rapporten. ”Det här är olagligt enligt internationell lag och enligt avtal som USA skrivit på. Kongressen borde agera för att stoppa det.”

Studien ”De ekonomiska sanktionerna som en kollektiv bestraffning: fallet Venezuela”, har också Jeffrey Sachs som medförfattare. Han är en världsberömd ekonom som undervisar vid Columbia University i New York och som varit chef för Harvard Institute for International Development vid the Kennedy School of Government.

Förutom att peka på att USA:s sanktioner snabbt försämrat den humanitära situationen, så noterar studien från CEPR att en nya uppsättningar av finansiella- och handelssanktioner har införts för att ruinera Venezuelas ekonomi sedan USA erkände Juan Guaidos parallellregering i januari 2019.

”Venezuelas ekonomiska kris skylls rutinartat på Venezuela, men det handlar om mycket mer. USA:s sanktioner riktar medvetet in sig på att förstöra landets ekonomi och därigenom leda till regimförändring”, sade professorn vid Columbia och förklarade att ”det är fruktlöst, det är hjärtlöst, det är olagligt och det är en misslyckad politik som orsakar allvarlig skada på det venezolanska folket”.

Genom att förbjuda internationella transaktioner med Venezuelas regering har USA ”effektivt” påverkat Venezuelas oljeproduktion, vilket tydligt framgår om man ser på relationen mellan oljeproduktion och datum när de olika sanktionerna tog effekt. Förlusten av inkomster från oljeexporten har hindrat Venezuelas regering från att förbättra betalningsbalansen men också från att kunna köpa livsmedel och medicin på den internationella marknaden.

”Sedan januari 2019 har oljeproduktionen fallit med 431 000 fat om dagen, dvs 36,4 procent. Detta kommer att allvarligt accelerera den humanitära krisen, men den förutsedda nedgången med 67 procent över helåret om sanktionerna fortsätter, skulle orsaka oändligt större förluster i mänskligt liv”, varnar rapporten.

Rapporten från CEPR avslöjar också att fallet i ekonomin tydligt inte är ett ”naturligt faktum”, utan snarare en konsekvens av USA:s nuvarande politik, som orsakar en ”mycket allvarlig skada på mänskligt liv och hälsa”.

”Sanktionerna har minskat allmänhetens kaloriintag, ökat sjukdomar och dödlighet för såväl barn som vuxna. Det har också medfört att miljontals venezolaner har lämnat landet på grund av den förvärrade ekonomiska situationen med depression och hyperinflation. Sanktionerna har förvärrat den ekonomiska krisen och har gjort det så gott som omöjligt att stabilisera ekonomin, vilket bidrar till ytterligare dödsfall. Alla dessa åtgärder har i oproportionerlig grad drabbat de fattigaste och mest sårbara”, säger Weisbrot & Sachsrapporten.

CEPR uppskattar att USA:s åtgärder orsakat fler än 40 000 döda sedan augusti 2017. Siffran är baserad på att uppskattningsvis 80 000 personer med HIV inte kunnat få behandling sedan 2017; 16 000 personer i behov av dialys; 16 000 personer med cancer och fyra miljoner med diabetes och högt blodtryck. Av dessa kan många inte få tillgång till insulin eller hjärtmediciner.

US Sanctions Killed Over 40,000 Venezuelans Since 2017