Sensationella fakta: Kuba satsar 6,6 % av sin BNP på solidaritet med andra folk! Kuba står ensamt för en tredjedel av allt medicinskt internationellt bistånd!

Kubanska läkare i vintermiljö. Mängder av länder får hjälp av kubansk expertis.

Sensationella fakta: Kuba satsar 6,6 % av sin BNP på solidaritet med andra folk!

Kuba står ensamt för en tredjedel av allt medicinskt internationellt bistånd!

Kuba har fler läkare som arbetar med bistånd än den rika världen ihop!

Kuba – och inte något land i den rika Västvärlden – är det land som står i spetsen för utvecklingsbistånd i världen. Det kubanska stödet till drygt 180 länder mellan 1999 och 2015 ligger runt 71,5 miljarder dollar.

Kuba avsätter 6,6 % av sin BNP till detta ändamål. Det att jämföra med Europas genomsnitt på knappt 0,4 % och USA:s än blygsammare 0,17 %. De senare långt ifrån FN:s rekommendation på 0,7 %.

Fler siffror som imponerar: Kuba är den största bidragsgivaren när det gäller hälsa, med över 31 % av det totala biståndet. Kuba har direkt, eller indirekt, räddat fler än 5 miljoner människoliv på 15 år. I Amerika står Kuba för 27 % av allt utvecklingsbistånd.

Mellan 1999 och 2015 har kubansk hälsovårdspersonal utomlands genomfört 1,4 miljarder (!) konsultationer; 10 miljoner kirurgiska ingrepp; 2,7 miljoner förlossningar; 2,8 miljoner ögonoperationer. 5,8 miljoner liv har räddats, av dem 3 miljoner i Latinamerika, 2,8 miljoner i Afrika och 60 000 i andra länder. Man har under denna tid verkat i 120 länder. Kuba har gratis utexamenerat 74 000 utländska studenter. I genomsnitt 50 000 hälsovårdsspecialister arbetar ständigt utomlands.

Till och med 2016 har fler än tio miljoner människor i 30 länder lärt sig läsa och skriva tack vare Kuba

Allt detta, och mycket mer, finns redogjort för i en nyutkommen bok av Henry Morales från Guatemala. I denna behandlas Kubas internationalistiska bistånd till andra länder. Boken ”Kubas stöd till utveckling i världen. Att bygga solidaritet mellan folken”, skulle radikalt förändra många människors uppfattningar om ön om den skulle få samma uppmärksamhet som den förtjänar. Framförallt deras uppfattningar om Kubas globala roll.

Henry Morales är doktor i ekonomi och företagande. Han är också koordinatör för Rörelsen Tzuk Kim Pop i Guatemala, tidigare ordförande för Latinamerikanätverket om lån, utveckling och rättigheter, Latindadd. Han är aktiv i vänsterpartiet Convergencia.

Morales förklarar att han använder beteckningen ”officiellt stöd till utveckling” för att kunna jämföra Kubas bistånd med andra länders. Han säger att de kubanska myndigheterna inte kvantifierar sina internationella insatser i pengar. Istället talar deras statistik om hur många medicinska fall man behandlat, antalet förlossningar och antalet räddade liv.

Det Morales har gjort är att räkna ut hur mycket detta bistånd motsvarar i pengar för att visa det helt exceptionella kubanska biståndet till andra folk. Han jämför med det utvecklingsbistånd som de rika länderna ger. Hjälpen från dessa är aldrig gratis. Bakom finns geopolitiska intressen och i många fall utpressning och diplomatiska påtryckningar, säger Morales.

I författarens hemland Guatemala, finns en permanent kubansk medicinsk brigad som består av mellan 600 och 700 personer.

Cubainformacion 180705, Henry Morales ”Ayuda Oficial de Desarrollo de Cuba en el Mundo” (2017)

http://www.cubainformacion.tv/index.php/internacionalismo-cubano/80016-cuba-invierte-el-66-de-su-pib-en-ayuda-a-otros-pueblos-y-lleva-el-32-de-la-cooperacion-medica-mundial