Seymor Hersh om livstidsstraff, utan åtal, rättegång eller dom

Guantanamo militärfängelse. Foto: Creative Commons

Seymor Hersh om livstidsstraff, utan åtal, rättegång eller dom

Nu kommer ytterligare en rapport som fått föga uppmärksamhet om de fortsatta övergreppen och grymheterna på USA:s militärbas i Guantanamo, det militära fängelse som för två årtionden sedan etablerade standarden för krigsbrott.

Författare till rapporten är Fionnuala D. Ní Aoláin, speciell FN-rapportör för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism, juridikprofessor i University of Minnesota och University of Queens i Belfast, erfaren undersökningsexpert i mänskliga rättigheter. Hon baserar sin rapport på ett besök i februari under fyra dagar i fängelset.

Hon fick tillgång till de 34 fångar som fortfarande var kvar i fångenskap. Majoriteten är straffade för att de råkade vara på fel plats i Afghanistan vid fel tidpunkt. Idag är 30 fångar kvar varav 16 har fått rätt att friges.

Aoláin är den första FN-funktionär som fått tillstånd att besöka fängelset. Hon säger att de grundläggande villkoren avsevärt förbättrats de senaste åren genom att antalet gripna minskat, men dessa förbättringar förminskas av att de är fängslade på grund av ”effekterna av flera överlämningar, försvinnanden, gripanden utan att kunna kommunicera med omvärlden, tortyr och systematisk misshandel samt fortsatt fängslande”, som ”haft allvarliga psykologiska och fysiska effekter under lång tid”. Aoláin är särskilt kritisk, liksom tidigare rapportörer, till det hon fann som ”allvarliga strukturella och institutionella brister i den nuvarande tillsynen.” Hon knyter denna oro till observationen att den bristfälliga psykiska och medicinska vården som är tillgänglig ”kan hos vissa anhållna utlösa erfarenheter av tidigare tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling.” Hon skriver att ”det faktum att USA:s regering inte erbjuder adekvat behandling ökar verkningarna av den fruktansvärda behandlingen och straffen som de tidigare lidit av och som konsekvens förlängs.”

Seymor Hersh, Cubadebate 230705 (ZT)

Seymor Hersh är den ryktbare journalist som avslöjade USA:s massaker av män, kvinnor och barn i Song My/ My Lai, Vietnam. På senare tid aktuell med avslöjanden om de skyldiga till sprängningen av Nord Stream.

Cadenas permanentes de Gitmo

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72