Siffror på blockaden mot Venezuela

På en presskonferens i FN den 25 april detaljerade Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza konsekvenserna av USA-regeringens ensidiga ekonomiska blockad.

Arreaza underströk att dessa handlingar är olagliga. USA tillämpar dem extraterritoriellt, vilket bryter mot Förenta Nationernas stadga.

Han sa också att den ekonomiska blockaden får oroande konsekvenser vad gäller hälsovård och nutrition, och avslöjade som exempel på detta att flera högriskpatienter som befinner sig i Italien inte kunnat behandlas på grund av att PDVSA, den institution som är ansvarig för denna hälso- och sjukvårdsplan, inte kunnat göra nödvändiga betalningar på grund av sanktionerna från Washington.

Venezuelas utrikesminister visade hur USA bryter mot internationell rätt med sina operationer för att få till ett regimskifte, och detaljerade omfattningen av de medel, tillgångar och resurser som olagligt konfiskerats från Venezuela genom den ekonomiska blockaden och beslagtagning av medel avsedda för import.

Här är listan över beslagtagna medel och institutionerna där de finns:

  • Bank of England: 1 359 miljoner dollar  [1 217 miljoner euro]
  • Citibank: 196 miljoner euro
  • Bank of London: 453 miljoner euro
  • North Capital: 238 miljoner euro
  • Novo Banco: 1 453 miljoner euro
  • Sumitomo: 415 miljoner euro

Dagen efter att dessa klagomål presenterades inkluderade USAs finansdepartement utrikesminister Jorge Arreaza på OFAC-listan. Åtgärden var helt klart en politisk hämnd för Arreazas uttalanden, genom vilket man också avser att försöka begränsa räckvidden i den venezolanska utrikespolitiken och dess geopolitiska allianser.

Angående åtgärden sa finansminister  Steven Mnuchin: ”Som ett resultat av dagens sanktioner blockeras all egendom tillhörande dessa individer, direkt eller indirekt till 50 procent eller mer, i USA eller under kontroll av personer i USA.”

Mnuchin hänvisade inte direkt till Arreazas egendomar eller tillgångar, men medgav att åtgärden har ett politiskt syfte.

Cubadebate 190428

Los efectos del bloqueo contra Venezuela en cifras