Ska Kuba bli ett nytt Haiti?

Fotograf okänd.

Kubakännaren och professorn i infektionssjukdomar Sven Britton bemöter en artikel i DN 8 augusti. Som alltid censureras åsikter som inte stämmer överens med DN:s (ägare) om Kuba. Man kan läsa svaret här istället.

Kuba- ett nytt Haiti?

Hej kulturredaktionen, tacksam om ni kan överväga publikation av nedanstående inlägg.

På DN kultur publicerades den 8/8 ett inlägg signerat Ernesto Perez Chan.

Sedan 62 år har propagandan mot Kuba varit massiv, orkestrerad från USA men denna text var mer plågsam än vanligt och den gav intryck att komma från ett autentiskt inifrån. Mina egna erfarenheter från Kuba är nu ålderstigna liksom jag själv och kommer främst från den kubanska medicinen och dess företrädare i synnerhet i relation  till HIV epidemin och där imponerades jag storligen. Men ingen tvekan om att den ekonomiska utvecklingen gått bakåt sedan dess med de svårigheter för Kubas folk som författaren så passionerat beskriver. Att han helt förnekar den av Trump ytterligare förstärkta handelsblockadens roll i den negativa ekonomiska utvecklingen gör dock att jag att blir mer misstänksam att det kanske ändå bara är ytterligare ett bidrag i den den journalistiska krigföringen mot landet.

Jag vill  påpeka att CubaNet som artikeln utgår från är baserad i Miami och finansieras från USA. Om Perez Chan befinner sig inne i Kuba borde han enligt sina egna propåer vara fängslad vid det här laget, för någon kritisk yttrandefrihet finns inte i landet enligt Perez. Är han inte fängslad utan befinner sig i landet är hans beskrivning av brist på kritisk yttrandefrihet felaktig. Befinner han sig i exil är hans utsago betydligt mindre trovärdig, utan bara en av många från den positionen.

Jag är själv sedan många år medlem i Svensk-Kubanska föreningen, inte för att jag delar alla de åsikter och analyser som där framförs, utan för att den är åtminstone en  annorlunda röst än den massiva kören av USA-orkestrerad antikubansk retorik. Det kubanska socialistiska experimentet har inte fått en ärlig chans. Den kubanska revolutionen har stått emot i 62 år. Trots USA:s blockad finns inget som tyder på att kubanerna tänker kapitulera och vi får ännu ett Haiti,  i vilket de enastående framstegen i utbildning och sjukvård skulle gå till spillo.

Sven Britton, MD, PhD
Professor Infektionssjukdomar
Medlem i Svensk Kubanska Föreningen 210812

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0