Ska Puerto Ricos folk få avgöra sin framtid?

Foto: Resumen Latinoamericano

Det är Puerto Ricos folk som ska avgöra sin framtid, nu och för alltid

USAs representanthus antog nyligen [221215] ett lagförslag som gör det möjligt för Puerto Rico att besluta om sin framtid genom en bindande folkomröstning.

Lagförslaget antogs med röstsiffrorna 233 mot 191. Är det möjligt att yankee-regeringens ”storsinta” herrar äntligen kommer att låta puertoricanerna själva bestämma över sin framtid – om de vill uppnå den självständighet som så många patrioter har offrat sina liv för – eller om de vill behålla sin nuvarande status som ”fri associerad stat”.

Planen har ännu inte har godkänts av senaten men har stöd av president Joe Bidens administration.

Vi ska komma ihåg att Puerto Rico, med utgångspunkt i ”Manifest Destiny” [tron på att Amerikas förenta stater var förutbestämda att expandera till de oerövrade områdena i Nordamerika och i allmänhet över hela det västra halvklotet] och Monroe-doktrinen, efter det spansk-kubansk-amerikanska kriget, i kraft av Parisfördraget [1898], överlämnades till USA som krigsbyte. Därmed inleddes dess koloniala period som icke-inkorporerat territorium.

1950 antog USAs kongress Lag 600, som godkände inledandet av en ”konstitutionell process” som gav upphov till den Fria Associerade Staten Puerto Rico och bekräftade dess koloniala politiska status.

I mer än 100 år har Puerto Ricos folk gjort historiskt motstånd mot försöken att annektera deras hemland och utplåna deras identitet, historia och kultur.

Den 20 juni 2022 lade Kuba fram ett nytt resolutionsförslag om Puerto Rico i FNs Särskilda kommitté för avkolonisering, som ett tydligt bevis på sitt historiska engagemang för sitt broderfolk och dess självständighetsledare.

Resolutionsförslaget bekräftar de uttalanden som gjorts i frågan vid toppmöten i CELAC, den Bolivarianska alliansen för folken i Vårt Amerika (ALBA), den Alliansfria rörelsen, den Permanenta konferensen för Latinamerikas politiska partier och andra forum. [Det särskilda utskottet antog förslaget till resolution ”L.7” utan omröstning.]

Nu försöker USAs kongress på egen hand avgöra ett folks öde. Resultatet av folkomröstningen, då den är bindande, skulle förplikta dem att acceptera väljarnas vilja.

De vanliga annekteringsförespråkarna gör ingen hemlighet av sin önskan att ön ska bli USAs stat nummer 51. Det är Puerto Ricos folk som ska avgöra sitt öde, nu och för alltid.

Raúl Antonio Capote, Granma 221216 /cv

Será el pueblo puertorriqueño quien decida su futuro ahora y siempre