Skäms, Europa!

EU flaggor
Foto: Antoine Schibler på Unsplash

Ur kubanska dagstidningen Granma 13 juli 2023:

Skäms, Europa!

Det är skamligt att den Gamla Världen ägnar mer uppmärksamhet åt andras problem än åt att lösa sin egen systemkris.

Ekonomiskt sett går Europa bakåt i stället för framåt, arbetslösheten ökar i stället för att minska, inflationen stiger och protesterna likaså.

Även de så kallade europeiska ”lokomotiven”, främst Tyskland och sedan Frankrike, känner alltmer av resultatet av att ha böjt sig för en politik som importerats från Washington, som gör dem till spelpjäser för utländska intressen.

Det är obegripligt att EU, som förmodas ha bildats för att gemensamt stärka den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen, skulle låta sitt ursprungliga projekt misslyckas och agera som något i USAs tjänst.

Det är synd att EU, som har så många akuta problem, ägnar mer uppmärksamhet åt att hänvisa till andras än åt att lösa sin egen systemkris.

Kanske har EU inte förstått att dess medlemsländer är en del av denna värld, med dess framgångar och misslyckanden, dess ambitioner och frustrationer.

Hur kan man t.ex. förstå att regeringarna i den regionen – eller de flesta av dem – bara för att följa USA-regeringens order har valt att delta i en reality show med sanktioner mot Ryssland för dess sammandrabbningar med Ukraina, så till den grad att de stängt av tillförsel av gas och olja från Moskva, ställt in affärer, investeringar, import av spannmål och andra basvaror för de europeiska hushållen?

Medan detta sker, och folken på den gamla kontinenten drabbas, både av bristen på rysk gas och av de höga priserna på gas från andra håll, tar USAs regering nya poäng som den enda som gynnas av ett mer destabiliserat och kaotiskt Europa, som förvärvar vapen från USAs militärindustriella komplex för leverans till Ukraina, så att kriget fortsätter och ingen lösning verkar kunna hittas genom dialog.

Det är 2023, och det är möjligt att de som stöder dem som vill fortsätta att leva på krig, sanktioner och hot kommer att glömma att hitta arbete till de mer än 13 miljoner arbetslösa i regionen.

När det gäller Kuba vore det mycket bättre och rimligare om de inom EU och Europaparlamentet som främjar splittring, skapar falska nyheter och lägger sig i öns inre angelägenheter, skulle främja vänskap och inte hat, samarbete och inte uteslutning, samt permanent dialog som en drivkraft för att nå högre nivåer i förbindelser baserade på kultur, historia och ekonomiskt, kommersiellt och politiskt utbyte, i enlighet med tidens krav.

Elson Concepción Pérez, Granma 230713 / cv

¡Qué pena, Europa!