Skicka Chiles president Piñera till Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag!

 

Send Chile’s President Piñera to the Int. Criminal Court in the Hague to stand Trial

Klicka på rubriken ovan läs mer och skriv på! (engelska)

Sedan de folkliga massdemonstrationerna mot den nyliberala politiken i Chile började för ett år sedan har

  • 35 personer mördats
  • 460 har fått synen förstörd på grund av att kravallpolisen medvetet skjutit mot ögonen
  • 2 500 politiska fångar gripits, många av dem fortfarande i fängsligt förvar, inklusive flera barn.

Piñera till Internationella Brott-målsdomstolen i Haag kampanjen

Vi har initierat kampanjen och petitionen ”Piñera a La Haya” för att stödja de chilenska advokater som lämnade in anklagelser om brott mot mänskligheten mot President Piñera till Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICP).

Anklagelserna grundar sig på de otaliga och systematiska våldshandlingar som utförs av statens säkerhetsstyrkor mot demonstranter och det chilenska rättsväsendets oförmåga och ovilja att hantera dessa. https://www.change.org/PineraALaHaaya

Nguyen Muñoz

En till minderårig skadas av polisen

Vi är fortfarande chockade över bilderna från fredagen den 2 oktober då en 16-åring blev kastad ner i Mapocho-floden i Santiago av en uniformerad polis (Carabineros) och föll 7 meter. En minderårig som sällas till listan över offer för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Händelsen registrerades av många kameror. Förvånande är att inga av de närvarande poliserna agerade. Det var frivilliga som hjälpte pojken, bl.a. en brandman som de senaste månaderna hjälpt till att vårda skadade vid demonstrationerna. Väl på sjukhus konstaterades att pojken fått hjärnskakning och frakturer i bägge handleder.

Den 22-åriga polisen som kastade pojken i floden har identifierats och befinner sig i preventivt förvar, medan åklagaren som utreder rättsfallet har beviljats personligt skydd då hon mottagit dödshot från civilklädda poliser, som setts stryka utanför hennes hem.

Ilskan och bestörtningen över det inträffade har lett till en folkstorm som kräver Mario Rozas’ (generaldirektör för Carabineros) avgång. Inom oppositionen i kongressen har en konstitutionell anklagelse rests mot inrikesminister Víctor Pérez’ roll, med argument att han som myndighet inte utövat någon kontroll över säkerhetsstyrkorna.

Frågorna som hopar sig är många. Kommer det chilenska rättsväsendet att få (och vilja) agera självständigt utan påtryckningar? Kommer Chiles president, minister Pérez och Mario Rozas att stå till svars för brott mot de mänskliga rättigheterna? Eller kommer straffriheten att fortsätta råda?

Karina Francis

 Det har nu nästan gått ett år sedan den sociala revolten. Vi och andra svensk-chilenare väntar fortfarande på ett tydligt och kraftigt uttalande från UD som fördömer den chilenska regeringens agerande (och icke-agerande) i relation till de människorättsbrott som begåtts av statens säkerhetsstyrkor.

Chile Despertó Suecia – Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter