Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/skillnaderna-mellan-pfizer-och-kubanska-vaccin/
Export date: Sat Apr 20 4:41:36 2024 / +0000 GMT

Skillnaderna mellan Pfizer och kubanska vaccin
Skillnaderna mellan Pfizer och kubanska Soberana vaccin

”Vet du skillnaden mellan vårt Soberanavaccin och Pfizer?” Med denna fråga välkomnade Dr Vicente Vérez Bencomo, chef för det Kubanska Finlay Vaccininstitutet, den italienska delegationen för de kliniska försöken kallat ”Soberana Plus Turin i La Pradera”, det internationella hälsovårdscentret invigt i Havanna 1996.

SoberanaPlusTurin är namnet på de kliniska försöken med 35 frivilliga från Italien som tidigare vaccinerats i Europa och som fått en dos av det kubanska vaccinet SoberanaPlus som en boost. Försöken är auktoriserade av kubanska CECMED (Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos). Försöken utvärderar reaktioner och immunitet på vuxna i Italien.

De kliniska försöken är resultatet av ett viktigt och långtgående samarbete i anslutning till den pågående Covid-19 pandemin. Samarbetet sker i huvudsak mellan Finlay Institutet i Kuba, Amedeo Di Savoia Hospital i Turin och Italian Agency for Cultural and Economic Exchange with Cuba (AICEC).

Dr Vicente Vérez´ svar är tydligt: ”Pfizer utvecklade en vara för att sälja till regeringar och göra stora profiter; en av effekterna är att befolkningar delvis skyddades för viruset. I Kuba utvecklade vi ett vaccin för att skydda vårt folk och vi håller på att lyckas. Om vi kommer att tjäna några pengar på vårt arbete kommer vi gladeligen att investera dem in ny offentlig forskning.”

 Läkemedelsföretagen har enbart vinst som mål. Därför nekar de att släppa sina patent. För det har de stöd av EU (inklusive Sverige).Utan vaccinationstvång så hade minst 10,2 miljoner kubaner vaccinerat sig med minst en dos i november, dvs. så gott som 100 procent av de som kan vaccinera sig. Av dessa har 9,2 miljoner fått den andra och 8,7 miljoner (78 %) fått sin tredje dos. 82,1 procent av hela den kubanska befolkningen har genomgått hela vaccinationsprogrammet med två doser Soberana02, en dos SoberanaPlus eller tre doser av Abdala.

Detta är inte bara en högre vaccinationsgrad än andra låginkomstländer i världen, där genomsnittet bara är 2,8 procent i slutet på november. Det är också högre än i de rika länderna. Kuba har redan påbörjat sitt program för boostervaccination. Vid slutet av november hade 311 000 kubaner fått en fjärde spruta. Vetenskapliga studier visar att det kubanska vaccinationsprogrammet ger ett skydd på 92,4 procent.

I Kuba utvecklas mediciner och vaccin för att skydda människoliv 

Enbart vaccinet räckte inte för att få kontroll på viruset. Stränga regler med ansiktsmask, fysiskt avstånd och en radikal nedstängning fram till 15 november 2021 var nödvändigt för att kontrollera spridningen av viruset. Som ett resultat hade antalet dödsfall på grund av Covid sjunkit till en person sista veckan i november och spridningen var liten. Idag är det mycket liten spridning av viruset men vissa regler finns kvar och respekteras.

Soberana Plus är utformat för människor som återhämtar sig från viruset eller som redan fått ett annat vaccin. Soberana är ett proteinvaccin. Det i motsats till t.ex. Moderna som använder sig av mRNA teknologi. Kuba använder en konventionell teknologi baserad på en plattform av redan kända vacciner för att utveckla och tillverka sina egna vaccin. Det betyder att i Kuba används traditionell teknologi för att överför lite virus till den vaccinerade som då utvecklar de nödvändiga antikropparna. Det i motsats till mRNA-vaccinen som ger ”instruktioner” till kroppen som ökar antalet antikroppar.

Studier visar att Soberana Plus är ett mycket effektivt vaccin. Det bygger upp en hög mur av antikroppar, såväl i de som redan varit smittade och tillfrisknat och de som fått andra vaccin. Soberana Plus är också effektivt mot Beta och Deltavarianterna. Den förra är extremt aggressivt och den senare är den nu dominerande varianten i världen. Dessutom visar kliniska studier att Soberana Plus så gott som saknar bieffekter: färre än en procent av de vaccinerade får feber, rodnad vid injektionsstället eller allmänt illamående.

Om man ser det ur globalt perspektiv så har de kubanska vaccinen två stora fördelar. Deras tillverkningskostnad är extremt låg, vilket gör att det potentiellt sett kan tillverkas var som helst i världen (Iran tillverkar redan ett vaccin utifrån kubansk teknologi) också i länder där hälsovårdskostnaden per capita understiger 20 dollar om året, vilket motsvarar en enda dos av Pfizers vaccin. Dessutom kräver Soberana ingen speciell logistik; varken för transport eller lagring.

Det finns mer: Kuba är det land som ligger främst i vaccination av barn. Redan har fler än 2 miljoner barn och ungdomar mellan 2 och 18 år vaccinerats. Soberana02 togs först fram för barn. Medan experter och regeringar runt om i världen i början på pandemin hävdade att den inte skulle påverka barn, så arbetade forskare i Kuba för att se till att ingen av dem drabbades. ”För oss stod det klart att vi inte skulle låta något barn dö i Covid. Det är orsaken till att vaccinationsprogram för barn planerades i detalj och var av stor betydelse”, förklarar Ricardo Perez Valerino, chef för Finaly Institutets internationella relationer. Han tillägger: ”Det är sant att barn tål viruset bättre än vuxna, men de överför sjukdomen. Våra far- och morföräldrar och vuxna blev sjuka. Ibland överfördes viruset av deras barn och barnbarn. Samtidigt kunde vi se att också små barn kunde bli sjuka. Så det behövdes ett vaccin som fungerade och var säkert, också för våra barn.”

I Västvärlden ökar infektionerna i den yngre befolkningen vilket medfört skolstängningar i Tyskland, Italien och andra länder. I USA står barn för 25 procent av fallen som rapporterades i november. I Italien är drygt 30 procent av de nya coronafallen bland barn mellan 6 och 11 år. Nu har också många länder i västvärlden börjat vaccinera barn. Kuba är pionjärer också inom detta. Ett vaccin mot Sars-Cov-2 utvecklades på basen av vaccin som redan användes på barn. Det minskade biverkningar och problem från det nya vaccinet till nästan noll och ökade föräldrarnas förtroende för vaccinet. Dessutom integrerades hela befolkningen, inklusive barn, i vaccinationsprogrammet redan från början. Det har visat sig väldigt framsynt med tanke på senare utveckling av pandemin.

Den italienske vetenskapsmannen Fabrizio Chiodo, som samarbetar med kubanska Finlayinstitutet i vaccinutveckling och som är en del av det kliniska samarbetet mellan Kuba och Italien säger: ”Det kubanska vaccinet och vaccinationskampanjen är inte resultat av något mirakel utan en konsekvens av politiska beslut. Om vi i den världsomfattande kampen mot pandemin ser till Kuba och dess vaccin som föredöme, så är det för att Kuba har varit visionärt i att utveckla ett allmänt hälsovårdssystem och offentlig bioteknologisk forskning.”

Offentlig eller privat handlar inte bara om ideologi. Den lilla karibiska ön, utsatt för mer än 60 års blockad, kunde utveckla tre vaccin och två vaccinkandidater på mycket kort tid. Det beroende på att Kuba inte föll till föga för logiken hos multinationella företag och Big Pharma. Istället investerade man i offentlig hälsovård, utbildning och forskning vilket har resulterat i professionella yrkesutövare av högsta klass.

I september 2021, kort efter att vaccinationsprogrammet satts igång i Kuba, ansökte Kuba för godkännande av sitt vaccin från WHO. För att få ett internationellt erkännande av Soberana beslutade Kubas regering att inte söka godkännande av European Medicines Agency EMA eller US Food and Drug Administration FDA.

Genom att avvisa det kinesiska vaccinet Sinovac och det ryska Sputnik har dessa bevisat att de tar politiska beslut. I det globala perspektivet av samarbete mot pandemin erkänns bara WHO av Kuba som en multilateral och neutral institution.

Kubas hantering av pandemin är en lektion för hela världen: det sätter människors hälsa över privata profiter, det främjar internationellt samarbete och avvisar bestämt handelskrig mellan stater och multinationella företag. Det skulle därför vara ett fatalt misstag att bortse från de kubanska erfarenheterna när det gäller den globala kampen mot Covid-19.

Maurizio Coppola, La Lucha 211221 (författaren till artikeln är en av de frivilliga deltagarna i de kliniska försöken som nämns)

‘The Cuban Soberana vaccine is not due to a miracle but the consequence of political decisions'

https://www.struggle-la-lucha.org/2021/12/21/the-cuban-soberana-vaccine-is-not-due-to-a-miracle-but-the-consequence-of-political-decisions/?fbclid=IwAR3QGjCJiZUWLAWxN0EOE0aPLec2_gfdMcyRrwvTPr6MZ6WVecU_hxutIH0

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72
Post date: 2022-01-03 14:30:15
Post date GMT: 2022-01-03 13:30:15

Post modified date: 2022-01-03 14:30:15
Post modified date GMT: 2022-01-03 13:30:15