Skolan i Nicaragua – en av faktorerna bakom det massiva stödet för Sandinisterna

Nicaragua, barn
Gratis skolmåltider har ökat studiemotivation och minskat undernäring bland barn. Källa: eltayacan.wordpress.com

Skolan i Nicaragua – en av flera anledningar till stödet för FSLN 

I västmedier hör vi bara våldsam kritik mot Nicaraguas president Daniel Ortega och Sandinisterna i FSLN. Det kan då tyckas märkligt att stödet för FSLN är så stort. En av många förklaringar är utbildningsväsendet. 

Fram till 2003 gick genomsnittsnicaraguanen bara 3,5 år i skolan. Av de som började skolan var det bara 30 procent som gick ut 6:e klass (enligt United Nations Development Program, UNDP, 2003). 2007, samma år som Sandinisterna i FSLN återtog regeringsmakten efter 16 års högerstyre, var närmare 25 procent, en fjärdedel, av befolkningen analfabeter. En skamlig statistik med tanke på att FSLN, efter Sandinisternas seger 1979, genomfört en alfabetiseringskampanj 1980 och sänkt analfabetismen från drygt 50 procent under diktatorn Somoza till 13 procent efter några månaders kampanj. Analfabetismen fortsatte att minska under Sandinisterna och var nere i 10 procent 1990, då högern återtog makten.

Idag, efter 15 år av Sandinisterna, har antalet ungdomar utan skolgång minskat från 24 till 4 procent sedan 2006. Skolmåltider ges nu till 1,2 miljoner barn varje dag och det har bidragit till en minskning med 66 procent av kronisk undernäring bland barn i skolåldern sedan 2007.

Det är sådant som gör att nicaraguanerna val efter val röstar på FSLN och Daniel Ortega. Sedan får den USA-finansierade högern i Nicaragua, med stöd av politiker och medier i Miami, Madrid och Stockholm, skrika hur högt de vill om hur hemsk president Ortega är. Skolbarnen och deras föräldrar är av annan uppfattning. 

Alliance for Global Justice 220211

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)