Sol och vind är framtidens energikällor på Kuba

Kuba satsar stort på förnyelsebar energi och målet är att till år 2030 producera 10 procent av elkonsumtionen med förnyelsebar energi. Framför allt satsas det på vindkraftverk och solceller som även produceras i landet. Under året har det tillverkats mer än 40 000 solcellsmoduler i landet och runt om Kubas kuster byggs det vindkraftsparker.

Från 2012 då man tillverkade solceller som generade 8,7 megawatt har utvecklingen gått snabbt till årets 40 000 moduler och 9 megawatt till de planerade 10 MW för 2014 års produktion. Solcellerna görs i två format, -185 och 240 watt.

Panelerna används till stor del i solcellsparker för att komplettera den befintliga energiframställningen och på så sätt öka användningen av förnyelsebar energi mot den dyra oljebaserade energiframställningen.

Men solcellerna används även för att skolor på landsbygden skall kunna använda sig av samma service och apparatur som andra skolor. De används också till exempel av fiskeindustrin för nedkylning med mera och delar av tillverkningen går även på export.

Under 2014 kommer det att investeras för att bygga ut tillverkningen och göra produktionen av cellerna effektivare och även förbättra kvaliteten på solcellerna.

Nya vindkraftsparker byggs upp

VindkraftverkVindkraften byggs även den ut kraftigt och det byggs nya vindkraftsparker runt om Kubas långa kuster. Bland annat byggs landets största vindpark i provinsen Las Tunas som kommer att generera 50 megawatt. Anläggningarna finansieras helt av Kuba och tekniken som används är av kinesiskt ursprung.

Satsningarna på förnyelsebara energikällor är en kombination av den kubanska miljösatsningen och av ekonomiska skäl, då stigande bränslepriser gör det nödvändigt att satsa på nya billiga miljövänliga och långsiktigt hållbara energialternativ. De närmaste 15 åren skall Kuba producera minst 10 procent av elkonsumtionen från förnyelsebara källor.

Achim Rödner
Foto: www.telesurtv.net och www.cubadebate.cu