”Solidariteten med Kuba kan inte blockeras!”

Intervju med Alicia Jrapko, aktivist i USA för solidaritet med Kuba och Latinamerika. Foto: Prensa Latina

”Solidariteten med Kuba kan inte blockeras”

Alicia Jrapko är medborgare i USA, men född och uppvuxen i Argentina. 1976 lämnade hon hemlandet under militärdiktaturen. Hon visste redan då ”att det var något alldeles extra med Kuba, vilket visades av beslutsamheten hos landets ledare.” Idag arbetar hon med National Network on Cuba i USA. Nedan en intervju gjord med henne i Kuba. 

”På den tiden var Kuba nästan något mytiskt i sin kamp för en bättre värld”, minns hon. Det fanns en enorm beundran i Latinamerika för Fidel, Raul, Che och många andra revolutionärer. Vi ville göra detsamma i Argentina, men det lyckades inte och en stor del av min generation förlorade landets bästa söner och döttrar.”

Med den bakgrunden kom Alicia till USA och fann att det ”var svårt att förstå vidden av aggression, lögner och attacker mot Kuba från media och regeringen.”

När och hur besökte du oss första gången?

Det var på tidigt 1990-tal som jag fick kännedom om ett projekt som leddes av den beundrade och älskade pastorn Lucius Walker som utmanade blockaden. Projektet handlade i grund och botten om kampen mot blockaden, men också om vänskap och solidaritet.

Vi visste att det humanitära bistånd som vi fraktade till Kuba var symbolisk, men vi ville visa att USA:s regering inte kan blockera solidaritet mellan folken. Och vi ville visa att Kuba inte var ensamt. Upplevelsen av att resa till Kuba med ”Präster för Fred” var en utbildning för mig och ändrade mitt liv. Det förde mig närmare Kuba och dess folk.

Vad representerar ön i ditt liv?

Kuba representerar vad som är möjligt när det finns politisk vilja från regeringen i kombination med en informerad och utbildad befolkning. Men framförallt representerar det kärlek till mänskligheten.

Som mor tilltalades jag av hur Kuba utbildar sina barn. Trots blockaden och de svårigheter som ön ställs inför kan man känna glädjen, kulturen och delaktigheten hos alla. Barnen lär sig leva i ett samhälle där människan är i fokus, istället för de profiter som hyllas av nyliberala konsumtionssamhällen. Min uppfattning är att det kubanska samhället visar de bästa möjligheterna i en människa.

Är det därför du aldrig givit upp kampen med oss mot blockaden?

Solidaritetsarbetet för Kuba i USA har konstant varit en kamp mot blockaden. Mer än 60 år har gått och väldigt lite har förändrats. Det var några små förbättringar under Carter och Obama, men i stort sett har skillnaden mellan demokrater och republikaner varit minimal. I grund och botten har bägge dessa partier för big business samma mål och det är att krossa den kubanska revolutionen och alla dess sociala landvinningar.

USA vill inte acceptera att det varit en revolution i Kuba, på USA:s bakgård, och att denna lilla rebelliska ö fortsätter att stå fast vid sitt revolutionära projekt. USA ser det som Kubas brott att vara ett föredöme för kämpande folk överallt. Det är vårt ansvar som solidaritetsaktivister att oavbrutet fördöma effekterna av den kriminella blockaden på det kubanska folket.

Vad är dina huvudsakliga argument för detta fördömande?

Vi har många argument. Sådant som att USA-medborgare kan besöka så gott som alla länder i världen utom Kuba. Det är en rättighet som nekas dem. Ett annat argument är att FN:s Generalförsamling varje år med överväldigande röstsiffror röstar mot blockaden. Med andra ord; hela världen är med Kuba utom USA och ett eller två av det beroende allierade som Israel. Detta är ett starkt argument som visar att Kuba inte står ensamt.

Ytterligare ett argument är att berätta om Henry Reevebrigadernas arbete i kampen mot den nuvarande pandemin. Vi arbetar för att Brigaderna ska tilldelas Nobels fredspris. När vi talar om den Latinamerikanska Medicinhögskolan kan vi också förklara hur hundratals unga nordamerikaner från fattiga familjer fått möjlighet att studera medicin utan att betala ett öre. Det är Kuba och dess internationalism. USA har inga humanitära projekt som kommer i närheten av detta. Istället försöker de samla på sig covidvaccin från desperata fattiga länder. Många människor är ovetande om att Kuba har lyckats med dessa brigader mitt under pandemin och blockaden eftersom kubanerna inte går runt och berömmer sig själva. De gör jobbet utan skryt. Det är därför som vårt arbete är att berätta detta och tala om sanningen samtidigt som vi pekar på vad denna underbara ö gjort och fortsätter att göra, trots USA.

Kuba har erbjudit och givit solidaritet till hela världen. Ett sätt att ge något tillbaka för allt Kuba gjort för andra är att gå med i solidaritetsarbetet.

Varför är den internationella solidariteten så viktig?

Blockaden är ett så omfattande brott så att om folk inte hölls okunniga om sanningen om USA:s politik mot ön skulle de sannerligen häpna. Ett exempel är fallet med Elian Gonzalez. En pojke som förlorat sin mor när hon försökte nå Florida. Pojken kidnappades av avlägsna släktingar i Miami. Media pratade om Elian dygnet runt. Och politiker som hatar Kuba visade sitt sanna ansikte. Till syvende och sist handlade det om rätten för en far som ville få hem sin son. Kuba organiserade en omfattande kampanj för att Elian skulle få komma hem och uppfattningen hos de flesta nordamerikaner var att Elian skulle få göra det. USA:s regering gav efter, trots påtryckningar, och gjorde vad det måste göra. Kubanerna är tacksamma för den solidaritet som folk i USA visade och som var av yttersta betydelse för att få hem pojken.

Idag är solidaritet med Kuba en prioritet inte bara i USA utan i hela världen. Vi är mitt uppe i en svår situation med pandemin. Många trodde att när Trump inte längre var president skulle vi åtminstone gå tillbaka till hur det var under Obama. Men det hände inte. Ja, det har blivit värre. De mer än 200 sanktionsåtgärder som infördes under Trump mot Kuba var kriminella. Men genom att låta dem vara kvar har Biden kanske till och med begått ett större brott. Han har ändrat på absolut ingenting. Han har inte tagit bort Kuba från listan över länder som USA påstår stöder terrorism, en grov lögn. Vi kan inte låta detta lamslå oss, tvärtom. Vi måste fortsätta att kämpa ännu hårdare för att få slut på blockaden. Vi kan inte förvänta oss något gratis utan måste lita till vår enade kamp.

Om du blir tillfrågad om hur livet är för den kubanska kvinnan, vad skulle du svara?

Det är svårt för mig att ha en uppfattning om livet för den kubanska kvinnan eftersom jag inte är en av dem. Men jag vill säga att det är imponerande att se deras självförtroende. De är engagerade och representerade inom alla sektorer av samhället, inklusive på regeringsnivå och inom alla yrken. Jag beundrar de kubanska kvinnornas självständighet och deras dagliga slit som till stor del orsakas av blockaden som påverkar alla aspekter av deras liv. I allt detta vidmakthåller de sin styrka, sinne för humor och värdighet.

Det pratas mycket om mänskliga rättigheter i Kuba. På vilket sätt begränsar blockaden dessa rättigheter?

Kampanjerna om mänskliga rättigheter i Kuba är ännu en stor lögn. USA säger inte ett enda ord om regeringar som systematiskt kränker mänskliga rättigheter i massomfattning, kränkningar du kan se i till exempel Colombia och Brasilien. Rätten till hälsa och utbildning är verkliga mänskliga rättigheter. Ironin i det hela ligger i att dessa kampanjer mot Kuba organiseras av det land som är den största förbrytaren mot mänskliga rättigheter, såväl hemma som utomlands.

Resumen Latinoamericano 210622

Alicia Jrapko: ‘Solidarity with Cuba Can’t Be Blocked’

 

I Sverige kan du gå med i solidaritetsarbetet genom att bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen!

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0