Solidaritetsnotiser; en kubansk ”slav”, donationer och kanyler

Foto: Prensa Latina

Medan vissa utövar solidaritet så motarbetas det av andra. Slavarbete?, containrar och kanyler. 

En kubansk ”slav” parerar smutskastning

Provinsen Kisii i Kenya har för första gången i sin historia tillgång till en kirurg som inte är där för att tillfredsställa rika personers infall för skönhetsoperationer utan för att lösa patienters, framförallt barns, allvarliga problem.

En regeringsfientlig publikation i Las Tunas  har en smädesartikel om en läkare från denna provins. Det handlar om en specialist på plastikkirurgi och kirurgi av brännskadade. Han arbetar för närvarande i Kisii i Kenya. I floden av smutskastning och lögner som de USA-beroende medierna riktar mot Kuba är detta ytterligare en droppe i deras så kallade journalistik, när de refererar till läkaren Dr Alberto Felipe Rigñak Vaz som att han är på ”slavuppdrag i Kenya”.

De skriver också om hur förvånad läkaren blev när han på en patientlista såg att ett barn hette Fidel Castro. Det är inte första gången varken i Kenya eller i världen. Redan för 20 år sedan i Guatemala fanns en person med kommendanten Fidel Castros fullständiga namn, på vilket följde guatemaltekens klangfulla maya-förnamn. Publikationen hävdar att det ligger okunskap och naivitet bakom moderns val av namn. Men det återspeglar reaktionärernas impotens inför faktum: folken känner instinktivt på sig var deras vänner finns.

Kirurgen är på plats för att hjälpa patienter som utan honom, som arbetar på ett offentligt sjukhus långt från huvudstaden, inte skulle kunna botas från sina skador. Rigñak Vaz har blivit en legend under de närmare tre år som han arbetat på platsen. Han har vunnit myndigheternas och kollegornas respekt, men framförallt så avgudar patienterna honom. 

Dagen när han fick kännedom om vad den anti-kubanska skriften rapporterade om honom som ”slavarbetare” hade han räddat livet på en liten pojke. Dr. Alberto skämtade bort det hela. Då han ägnar sina yrkeskunskaper åt jordens fattiga påminde han om den ofantliga glädjen som mamman till pojken visade. Och han sa att hennes enorma leende ”gläder mig mer än hela havet.” Och det betyder mycket mer än förtal i någon skrift. 

Den kubanske läkaren Rigñak Vaz på uppdrag i Kenya. Men det ger inte beröm från alla. Foto: Dr. Damodar Peña Pentón

La respuesta martiana de un esclavo

Cubadebate 210427

 

Nyligen anlände två containrar fyllda med donationer som samlats in av Svensk-Kubanska Föreningen. Lasten har tagits emot och distribuerats i östra Kuba, som överenskommet. Kubanerna tackar för stödet.

Innehållet i containrarna från Svensk-Kubanska distribueras till mottagarna

Solidariteten kan inte blockeras! Kubanska vänskapsinstitutet fortsätter att dela ut donationen som skickats av solidariska vänner i Svensk-Kubanska Föreningen, i samarbete med vänner i Norge och Danmark. Idag levererades donationer till de institutioner som valts ut. I detta fall hälsovården i provinsen. Här finns bland annat medicinskt material, förnödenheter, rullstolar, rollatorer, kryckor, sjukhussängar. Allt avsett för hälsovårdsinrättningar i provinsen Holguin.

ICAP (Det Kubanska Institutet för Vänskap mellan Folken) maj 2021

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

FÖR VARJE KRONA KAN VI KÖPA EN KANYL! VARJE KANYL ÄR VIKTIG!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag: