Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/solidaritetsorganisationer-uppmanar-eu-att-vidta-atgarder-mot-usas-blockad/
Export date: Sun Apr 14 8:56:37 2024 / +0000 GMT

Solidaritetsorganisationer uppmanar EU att vidta åtgärder mot USAs blockad
Fyra stora solidaritetsorganisationer med Kuba uppmanar EU att vidta åtgärder mot USAs blockad

Du kan ansluta dig till kravet genom via länken https://sites.google.com/view/petition-europenne/signer-la-p%C3%A9tition

Solidaritetsorganisationer med Kuba i Spanien, Frankrike, Italien och Sverige har till Europaparlamentet överlämnat en petition, i vilken man kräver omedelbara åtgärder mot USAs blockad mot Kuba och dess extraterritoriella karaktär, meddelar initiativtagarna.

Dokument, som lades fram av Cuba Coopération i Frankrike, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba i Spanien, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba och Svensk-Kubanska Föreningen, uppmanar EUs institutioner att ge konkreta svar och använda tillgängliga rättsliga verktyg för att bemöta USAs belägring och dess konsekvenser.

Marco Papacci, ordförande för Italiens vänskapsförening med Kuba, betonade att det är första gången som fyra nationella organisationer går samman för att kräva en officiell ståndpunkt från Europaparlamentet, och tillade att projektet är en hyllning till 64-årsdagen av segerkaravanens intåg i Havanna under ledning av Fidel.

I petitionen ingår en begäran att så snart som möjligt lägga fram ett initiativ till Europaparlamentet för att i EUs medlemsstater utse banker som kan utföra finansiella transaktioner med Kuba, vilket för närvarande är nästan omöjligt på grund av rädslan för sanktioner och påtryckningar från Washington.

Organisationerna bakom petitionen påminner om att mellan 2009 och 2016 betalade europeiska banker 16 miljarder US-dollar (BNP Paribas betalade 9 miljarder) i böter som USA ålade dem med hänvisning till att deras aggressioner mot den karibiska nationen var extraterritoriella.

Organisationerna uppmanar också kommissionen att utveckla en mekanism för att genomföra Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba, särskilt när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna och de som rör neutralisering av de extraterritoriella effekterna av USAs politik, medan detta fortfarande är i kraft.

Texten innehåller också en uppmaning till kommissionen att undersöka de direkta ekonomiska konsekvenserna av blockaden för europeiska banker och företag.

Framställningen innehåller även en begäran om att Utskottet för petitioner ska analysera frågan och formellt informera den behöriga myndigheten i USA att EU förkastar blockaden och dess extraterritoriella räckvidd, vidarebefordra det mottagna initiativet till berörda utskott i Europaparlamentet och överväga möjligheten att sammankalla en utfrågning om situationen.

Cuba Coopération France (CubaCoop) lanserade i september, i samband med Fête de l'Humanité, ett projekt för att tillsammans med organisationer och personer i Europa begära konkreta svar på Washingtons fientlighet mot det lilla landet som har varit belägrat i mer än sex decennier.

Syftet med det europeiska initiativet är att kombinera ett politiskt förkastande av blockaden med ett utökat ekonomiskt samarbete med Kuba för att hjälpa landet att övervinna sina svårigheter, eftersom Washington inte visar några tecken på att överge sin aggressivitet.

I samband med petitionen till Europaparlamentet fördömde Cuba Coopération i Frankrike, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba i Spanien, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba och Svensk-Kubanska Föreningen det lidande som orsakas av den intensifierade belägringen och det faktum att den strider mot internationell rätt.

Cubadebate 230108
/cv

Cuatro grandes organizaciones de solidaridad con Cuba piden ... 1
 

 
Links:
  1. http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/01/08/cuatr o-grandes-organizaciones-de-solidaridad-con-cuba-p iden-a-las-instituciones-europeas-acciones-contra- el-bloqueo-estadounidense/?fbclid=IwAR3JinkhaYR1CW 0aoXo5KhvMMh06k50q6uncQRNQ7DwPOlngKvBuWfaUwm0
Post date: 2023-01-11 12:30:51
Post date GMT: 2023-01-11 11:30:51

Post modified date: 2023-01-11 12:30:51
Post modified date GMT: 2023-01-11 11:30:51