Sorglig läsning

Illustration: Linnaea Mallette (CC-0)

Sorglig läsning

Det är ju vanligt att så här års publicera tillbakablickar av olika slag. Vi har valt att se tillbaka på Trumpadministrationens krigföring mot Kuba. Det är ingen munter läsning att månad för månad se vad USA hittar på. Besattheten av att krossa Kuba (och Venezuela och Nicaragua) är överväldigande. Ingen åtgärd är för stor eller för futtig för att inte vidtas av stormakten. Det är en upprörande och sorglig läsning om hur USA gör allt för att plåga kubanerna. Och inte bara dem, utan invånarna i alla länder som inte lyder. Samtidigt är det uppmuntrande att Imperiet inte lyckats knäcka kubanerna och, trots alla försök, inte lyckats eliminera exemplet Kuba. Trump kommer att sälla sig till ännu en i den långa raden av USA-presidenter som lovat att sopa bort det revolutionära Kuba från kartan och misslyckats. Denna läsning är också uppfordrande: att vi aktiverar oss i solidaritetsarbetet.

El Nuevo Herald i Miami rapporterar den 30 december att USA:s regering förbereder ytterligare sanktioner mot Kuba under 2020. USA ska bibehålla sin politik av ”maximalt tryck” mot Kuba och är i färd med att planera nya åtgärder för att hindra landets inkomster. Allt enligt en högt uppsatt talesman i en exklusiv intervju med El Nuevo Herald och Miami Herald.

”Var uppmärksamma, det blir fler åtgärder som syftar till att begränsa intäkterna”, sade Michael Kozak, viceminister för Latinamerika i USA:s UD. ”Vi söker efter olika sätt att begränsa, begränsa, begränsa den kubanska regeringens handlingsfrihet ända till dess att de ändrar sitt uppförande. Det är svårt med tanke på historien av 61 år av förtryck och nedgång.”

USA har 2019 dirigerat en kampanj av ”maximalt tryck” mot Kubas regering på grund av Havannas stöd till Nicolas Maduro i Venezuela och för brotten mot mänskliga rättigheter i Kuba.

El Nuevo Herald 191230 (nedkortat)

USA för en aggressiv politik mot Kuba. Den har under drygt två års tid kännetecknats av införande av allt fler begränsningar och attacker mot den karibiska nationen.

Här följer en [kraftigt nedkortad] kronologi över de viktigaste åtgärderna som Trump, i en allt vildare eskalering, vidtagit mot Kuba:

JUNI 2017

16 juni: Trump undertecknar ett presidentmemorandum i Florida om politiken mot Kuba. Han tillkännager en återgång från närmandet som hans föregångare Barack Obama påbörjade. Trump beordrade att förslag skulle tas fram på nya restriktioner för handel och resor.

SEPTEMBER 2017

29 september: Med argumentet att hälsoincidenter hade rapporterats av USA-diplomater i Havanna tillkännagavs att 60 procent av personalen vid ambassaden skulle tas hem och utfärdandet av visum upphöra.

OKTOBER 2017

3 oktober: USA:s UD beordrar att 15 kubanska diplomater i Washington ska lämna landet.

NOVEMBER 2017

8 november: USA utfärdar nya restriktioner på resor och handel med Kuba. De innefattar 180 kubanska företag och andra enheter med vilka inga transaktioner får göras. Listan har utökats vid fyra tillfällen.

MARS 2018

2 mars: USA:s UD informerar om beslutet att på obestämd framtid vidmakthålla den nedbantade personalen på ambassaden i Havanna.

DECEMBER 2018

10 december: USA:s immigrationsmyndigheter tillkännager att de stänger sitt kontor i Kuba och att arbetet ska göras i Mexikos huvudstad.

JANUARI 2019

8 januari: Journalisten och advokaten Glenn Greenwald avslöjar att det är nyhetskanalerna NBC och MSNBC som för CIA:s räkning fabricerat historien om de så kallade ”soniska attackerna” mot diplomater på USA:s ambassad i Havanna.

11 januari: Senatorerna Bob Menendez och Marco Rubio introducerar lagstiftning i Kongressen om program för att förmå kubanska läkare i utlandstjänst att hoppa av.

17 januari: USA tillkännager att man kommer att aktivera Artikel III i Helms-Burtonlagen på grund av den kubanska ”regimens brutala förtryck av de mänskliga rättigheterna och dess oförlåtliga stöd till de alltmer auktoritära och korrupta regimerna i Venezuela och Nicaragua.”

30 januari: Kuba fördömer eskaleringen av lögner och förtal från Washington mot ön i syfte att svartmåla Kuba och försämra de redan spända relationerna.

FEBRUARI 2019

12 februari: Kuba förklarar att det inte erkänner OAS (De Amerikanska Staternas Organisation, med säte i Washington) som varken moralisk eller laglig myndighet. Det som ett svar på ett möte i OAS om Kubas nya grundlag. Kuba fördömde OAS´ generalsekreterare Luis Almagro, som organiserat ett spektakel för att kritisera Kubas nya grundlag. Kuba framhöll att det inte är med i OAS, och att organisationen inte har något att göra med Kubas lagar.

18 februari: Orden ”socialism” och ”kommunism” var de mest upprepade av Trump i ett tal i Miami i vilket han uppmanade Venezuelas militär att göra myteri och där Trump påstod att de progressiva idéerna i hela världen misslyckats. Han nämnde ”socialism” 29 gånger och ”kommunism” sex gånger i ett tal på mindre än 30 minuter.

MARS 2019

4 mars: USA tillåter krav mot kubanska företag i enlighet med Artikel III i Helms-Burton. För första gången ges möjlighet till att rikta krav mot vissa kubanska företag. De ca 200 företagen finns på en lista som USA publicerat och som det påstår har med Kubas försvar att göra.

11 mars: USA lägger till ytterligare fem kubanska företag till sin ”svarta lista” över kubanska företag som USA-medborgare inte får ha kontakt med. Fyra gäller hotell.

11 mars: Personer med anknytning till den antikubanska maffian i Miami kräver i ett öppet brev åtgärder mot utländska företag för att ”kväva” Kubas regering. Terroristen Orlando Gutierrez hävdar i en presskonferens att det gäller enheter som ”rövats och olagligt använts av internationella organisationer för deras syften”. En annan figur, Jorge Luis Garcia, ”Antunez”, kräver att Trump snarast aktiverar Artikel III av Helms Burtonlagen från 1996. ”Det handlar om att kväva diktaturen” och ”beröva den tillgångar som den så väl behöver. Vi har alltid sagt att åtgärder som försvagar castroregimen förstärker oppositionen.”

12 mars: Senatorerna Marco Rubio och Bob Menendez tillkännager ett lagförslag som ska förbjuda domstolar i USA att erkänna kubanska varumärken som sägs ha anknytning till egendomar som nationaliserades efter revolutionen 1959.

16 mars: Kuba förkastar att USA reducerar kubaners visumgiltighet B2 från 5 år till tre månader. USA försvårar härmed ytterligare familje- och andra besök. Kuba framhåller att det är ett ytterligare hinder för rätten för kubanska medborgare att besöka släktingar i USA. Till detta kommer stängningen av USA:s konsulat i Havanna, och nekandet av visum till kubaner. Det tvingar dem att resa till tredje land, utan några garantier för att deras visumansökningar ska beviljas. Detta strider mot de avtal som länderna har och lägger stora ekonomiska kostnader på familjeresor och många andra typer av utbyten.

18 mars: National Endowment for Democracy, NED (en täckorganisation för CIA) informerar om att det lagt 4,6 miljoner dollar på arbete i Kuba 2018 för ”regimförändring”, en ökning med 22 procent jämfört med de 3,8 miljonerna under 2017. De som fick mest pengar 2018 var Directorio Democrático Cubano $650,000; Grupo Internacional para Responsabilidad Social Corporativa en Cuba $230,000; och Cubanet News Inc. $220,000.

29 mars: Multibank i Panama stängde abrupt ett okänt antal bankkonton för företag i Panama som har relationer med Kuba.

APRIL 2019

8 april: Trump upphäver ett avtal mellan Kubas Baseballförbund och USA:s MLB, Major League Baseball. Tillkännagivandet kom efter att 34 kubanska spelare var klara att skriva på för MLB. Avtalet hade förhandlats fram under Obama.

12 april: USA bötfäller ett brittiskt oljebolag för relationer med Kuba. Det är brittiska Aceton som tvingas betala ca 214 000 dollar för påstådda brott mot USA:s blockad.

12 april: Ordföranden för Capitales i Quebec varnar för konsekvenserna av det annullerade avtalet mellan Kuba och MLB. Laplante säger att de enda som tjänar på det uppsagda avtalet är maffian som får miljontals dollar för att smuggla kubanska spelare till USA.

16 april: USA ökar pressen på Kuba med mer sanktioner mot Kubas energiförsörjning. USA lägger till ytterligare fyra företag som arbetar inom oljesektorn och nio fartyg som transporterar olja från Venezuela till Kuba. USA sanktionerar dessa företag och fartyg och anser det vara ”blockerad egendom”. Finansdepartementet uppger att det tar till hårda åtgärder mot den ”illegitima regimen under förre presidenten Nicolas Maduro” och ”inkluderar personer och enheter som stöder Maduroregimen.” ”Vi fortsätter att identifiera företag som transporterar venezolansk olja till Kuba”, uppger Steven Mnuchin.

16 april: Italienska banken UniCredit tvingas betala 300 miljoner dollar för brott mot blockadlagarna. USA:s Finansdepartement uppgav i en kommuniké att de skulle ta in 611 miljoner dollar från UniCredit Bank AG, Tyskland, UniCredit Bank Österrike, och UniCredit S.p.A., i Italien.

17 april: USA börjar för första gången att tillämpa Artikel III i Helms Burton fullt ut från 2 maj. Utrikesminister Pompeo bekräftar att USA häver alla begränsningar i tillämpningen av den omstridda Artikel III, som straffar tredje land som vill göra affärer med Kuba.

17 april: John Bolton tillkännager i Miami nya restriktioner för penningöverföringar och resor till Kuba. Bolton gjorde det i ett tal inför veteraner från den misslyckade invasionen av Grisbukten 1961. USA:s finansdepartement upphäver också tillståndet för transaktioner i tredje land mellan kubanska banker/företag som görs via banksystem kopplat till USA.

17 april: Ytterligare fem kubanska företag läggs till en lista på svartlistade företag. Listan är nu uppe i 211.

17 april: USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton förklarar att sanktionerna mot handeln mellan Venezuela och Kuba har en dubbel funktion, då det påverkar regeringarna i båda länder. Han uppgav också att ett fartyg, Iron Point som transporterat olja från Venezuela till Kuba, nekas att angöra hamnen i Houston.

30 april: Trump hotar med att skärpa blockaden ytterligare som straff för Kubas stöd till Venezuela. Trump upprepar påståendet att Kuba har militära trupper i Venezuela, något som förnekas av Kuba: ”Om inte de kubanska trupperna och miliserna omedelbart upphör med sina militära operationer och andra åtgärder med syfte att orsaka död och förstöra Venezuelas konstitution, kommer ett komplett och totalt embargo, tillsammans med sanktioner på högsta nivå att införas mot Kuba”, sade Trump.

MAJ 2019

2 maj: USA aktiverar Artikel III i Helms-Burton fullt ut, trots invändningar från EU och Kanada. Kuba hävdar att det visar på ett kolonialt tänkande. Det handlar inte om att tillgodose tidigare ägare. Det finns ingen ambition att Kuba ska betala. Det handlar om att neka Kuba dess självständighet och att det självt ska utforma sin framtid. Det försvårar alla perspektiv på en normalisering av relationerna mellan länderna.

8 maj: Senatorn Rick Scott vill införa en marin blockad av Kuba för att skära av öns tillförsel av bränsle. Scott anser att de hittills införda sanktionerna inte är tillräckliga.

8 maj: USA:s UD vägrar släppa dokument om de påstådda akustiska attackerna i Havanna mot diplomatisk personal. Med den takt som UD offentliggör dokument skulle det ta 37 år att få ut dem.

14 maj: OAS, under ledning av Luis Almagro, sätter upp en show om påstådda brott mot mänskliga rättigheter av den kubanska regeringen. Almagro hävdar att ”tusentals kubanska läkare tvingas att delta i samarbetsuppdrag i utlandet under slavliknande villkor för att gynna den kubanska regeringen ekonomiskt.” Vid träffen presenteras en ”undersökning” som hävdar att kubanerna inte deltar frivilligt utan att läkare, ingenjörer, idrottsmän, skådespelare och andra tvingas att resa utomlands för att delta.

20 maj: Trump fortsätter traditionen av inblandning den 20 maj varje år, dagen då Republiken Kuba utropades, men som resulterade i en lydstat till USA efter militär intervention från USA. Trump twittrade igen om att ”demokratisera” Kuba och hotar med att hans land inte ska ”sitta med armarna i kors” inför Kubas påstådda subversiva roll i Latinamerika.

22 maj: En undersökning av fem experter i USA hävdar att sändningarna från (USA:s propagandasändare mot Kuba) Radio/TV Martí är ”dålig journalistik” och ”ineffektiv propaganda”. Undersökningen gjordes efter antisemitiska uttalanden i ett reportage.

24 maj: kubanska akademiker och experter kan inte delta i den stora Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) i Boston, då de inte får visum. 2018, när kongressen hölls i Barcelona, deltog nästan 500 personer och Kuba var landet med flest deltagare.

30 maj: Vetenskapligt samarbete mellan USA och Kuba blir allt sämre. Det gäller områden som medicinskt samarbete, behandling av infektionssjukdomar, till skydd av korallrev. Kubanska sjuksköterskor åkte tidigare till universiteten i Georgia och Maryland för att dela med sig av sina erfarenheter i pediatrik, men det har nu stoppats. En kubansk marinbiologisk expert, som tidigare regelbundet reste till USA, kan inte längre göra det eftersom hon nekas visum.

Tre kubanska ungdomar som valdes ut 2018 av USA:s Förening för Främjande av Vetenskap, med syftet att studera biomedicin i USA, kan inte åka.

31 maj: Kryssningsföretaget Carnival ber att åtalet mot dem för att de angjort hamn i Kuba läggs ner. Carnival Cruise Lines hävdar att Artikel III inte är tillämplig mot dem.

JUNI 2019

4 juni: Trumpadministrationen tillkännager att från och med nästa dag förbjuds studieresor med utbildningssyfte ”folk till folk”. Likaså förbjuds fritidsbåtar, passagerarbåtar, kryssningsfartyg och privatbåtar liksom företags- och privatflygplan att trafikera ön.

5 juni: ”Vi är tvingade att avsluta våra besök till Havanna…vi ber våra kunder om ursäkt för denna oväntade förändring”, skriver kryssningsföretaget Carnival till sina kunder. Samma med Royal Caribbean Cruises: ”Vi justerar våra resor från 5 juni. De kommer inte längre att angöra Kuba.” Norska Norwegian Cruise Line har tagit bort valet ”Kuba” från sina erbjudanden.

6 juni: Kryssningsfartyget ”Empress of the Seas”, under Bahamaflagg, angjorde hamnen i Havanna för att stanna i två dagar samma dag som Trumps nya sanktioner trädde i kraft. När fartyget seglade ut genom bukten viftade passagerarna med kubanska flaggor för att ta adjö.

13 juni: USA har nått överenskommelse med resebyråerna Expedia Group, Hotelbeds USA och Cubasphere om böter på hundratusentals dollar för påstådda brott mot Washingtons blockad.

20 juni: USA sätter upp Kuba på sin svarta lista över länder som sysslar med trafficking. Det kan medföra ytterligare sanktioner. USA hävdar att Kuba sysslar med människohandel genom sina medicinska hälsovårdsbrigader i andra länder.

24 juni: Representanthuset godkänner ytterligare 32 miljoner dollar för undergrävande verksamhet i Kuba under 2020. 20 miljoner för att ”främja demokrati” och 13 miljoner till Radio/ TV Marti.

28 juni: Finansdepartementet ska undersöka om blockadlagarna kontrolleras och tillämpas tillräckligt hårt.

JULI 2019

3 juli: USA sätter upp det kubanska företaget Cubametals på sin lista över företag som straffas på grund av band med Venezuela. Syftet är att slå mot Kubas import av olja från Venezuela. Samtidigt plockas italienska fartyget Tesero, ägd av Italia PB Tankers, bort från svarta listan då det betalat böter för transport av venezolansk olja. ”Att vi tar bort Tesero från sanktionerna påminner om att positiva förändringar i uppträdande kan resultera i hävande av sanktioner”, sade talesmannen Steven Mnuchin till pressen.

23 juli: Kuba säger att efter två år av spekulationer och mycket lite information eller samarbete om de påstådda akustiska attackerna finns det inte en enda anledning till stängningen av konsulaten, utvisandet av kubanska diplomater från Washington, eller att USA:s funktionärer skulle löpa någon risk i Kuba.

25 juli: USA lägger till ytterligare två hotell och två redaktioner till listan av flera hundra kubanska företag som är förbjudna för kontakter med USA-medborgare.

26 juli: USA tillkännager restriktioner vad gäller visum för kubanska hälsovårdsarbetare som har kopplingar till landets hälsovårdsbistånd till utlandet, ett av Kubas viktigaste solidariska program.

26 juli, Kubas nationaldag: Kubas president Diaz-Canel: ”Kuba har förändrats, men det kommer inte att ändras enligt önskemålen från den mäktige grannen”. ”Belägringen av vårt land, Venezuela och Nicaragua eller varje land som vägrar att acceptera imperiets planer blir allt hårdare…Med grymma extraterritoriella aktioner försöker det att med alla medel hindra att tankfartyg angör kubanska hamnar. De hotar brutalt rederier, regeringar i länder där fartygen är registrerade och försäkringsbolag. .. De vill beröva oss ljuset, vattnet, ja till och med luften för att tvinga oss till politiska eftergifter. De gör det öppet och avsätter medel för undergrävande verksamhet i Kuba, de hittar på lögner och hycklar för att sätta oss på sina godtyckliga listor för att rättfärdiga skärpningen av blockaden…Okunniga om historien och om principerna för Kubas utrikespolitik föreslår de förhandlingar i utbyte mot att vi överger den kurs vi valt, en kurs som försvaras av vårt folk, nu som tidigare. De föreslår att vi förråder våra vänner, att vi kastar 60 år av värdighet på sophögen.”

AUGUSTI 2019

5 augusti: De kubanska företagen Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET) har vidtagit åtgärder för att försvara sig i en federal domstol i Washington inför kraven från ExxonMobil enligt Artikel III i Helms-Burton.

9 augusti: USA erbjuder upp till tre miljoner dollar till organisationer som kan visa på brott mot mänskliga rättigheter från kubansk hälsovårdspersonal i utlandet. Det är USAID som erbjuder pengarna. Organisationer som söker ska ha erfarenhet av Kuba eller liknande länder. Organisationer i Kuba behöver inte avslöja att pengarna kommer från USA.

SEPTEMBER 2019

9 september: Trumpadministrationen inför en gräns på 1 000 dollar var tredje månad som kubaner i USA får skicka till familjemedlemmar i Kuba. Samtidigt förbjuds genomförandet av de flesta banktransaktioner. Det sägs vara straff för landets stöd till Venezuelas regering. ”USA gör den kubanska regimen ansvarig för dess förtryck av det kubanska folket och dess stöd till andra diktaturer i regionen, som den illegitima regimen i Venezuela”, säger Steven Mnuchin.

Flera åtgärder syftar till att hindra Kubas tillgång till hårdvaluta. ”Genom dessa tillägg nekas Kuba tillgång till hårdvaluta och vi bromsar den kubanska regeringens dåliga uppförande medan vi fortsätter att stödja det kubanska folket som lider så mycket”, hävdar Mnuchin.

11 september: I samband med ett viktigt TV-sänt tal som Kubas president Miguel Diaz-Canel höll om bristen på bränsle och dess konsekvenser, stängde Twitter ner kontona för en lång rad kubanska nyhetskanaler, deras chefer, politiker och journalister.

13 september: Trump upprepar sin fientliga politik mot Kuba och Venezuela. Han pratar i anknytning till att John Bolton, en ultrakonservativ hök, avskedats. Trump framhåller att han är mycket hårdare än Bolton mot Kuba och Venezuela. ”Han bromsade mig”, skriver han på Twitter.

14 september: Trump förlänger blockaden med ytterligare ett år. Blockaden har varit i kraft sedan 1962. ”Den ligger i USA:s nationella intresse”, säger Vita Husets presstjänst.

17 september: Ingen valuta till Kuba, inte ens om det är från Schweiz. Schweiziska PostFinance tillkännager att det slutar göra transaktioner med Kuba på grund av fruktan för sanktioner från USA. I ett dokument sägs att banken, även om den inte står under lagstiftning i USA, behöver dollar för sina transaktioner. Första offret för beslutet är NGO:n MediCuba som sedan många år har ett medicinskt utbyte med Kuba.

19 september: USA utvisar två diplomater på Kubas FN-kontor i New York. De som är kvar får inte röra sig utanför Manhattan.

24 september: USA offentliggör nya sanktioner mot Kubas import av olja. Ytterligare fyra fartyg förs upp på ”svarta listan” och sanktioneras. Alla deras tillgångar blockeras.

24 september: Trump går till attack mot Kuba i FN: ”Diktatorn Maduro är en kubansk marionett som gömmer sig för sitt eget folk, medan Kuba utnyttjar Venezuelas oljerikedomar för att hålla sig kvar vid makten…Washington vidtar nödvändiga steg för att uppnå frihet och demokrati i hela regionen…Vi stödjer varje folk på västra halvklotet som lever under brutalt förtryck som folken i Nicaragua, Kuba och Venezuela.”

Brasiliens president Bolsonaro hakar på storebror: ”det finns 60 000 kubanska agenter som kontrollerar och blandar sig i allt i det venezolanska samhället, framförallt i säkerhetstjänsten och försvaret.”

25 september: Flygbolagen American Airlines och chilensk-brasilianska Latam Airlines stäms i USA i enlighet med Artikel III. Kärande är Jose Ramon Lopez, son till Jose Lopez, som säger sig vara tidigare ägare till Havannas internationella flygplats José Martí, som nationaliserades efter revolutionen.

26 september: Amazon stäms för att ha sålt träkol från Kuba. Också Fogo Charcoal, som importerat träkolet, stäms.

30 september: USA inför restriktioner på visum till kubaner med anknytning till landets internationella hälsobistånd.

OKTOBER 2019

1 oktober: General Electric bötfälls med närmare tre miljoner dollar av Washington för påstådda brott mot blockaden av Kuba.

1 oktober: USA nekar visum till en kubansk medicinsk delegation som skulle deltagit i Panamerikanska Hälsoorganisationens (PAHO) möte. Kuba kan därmed inte delta i det viktigaste mötet i regionen.

9 oktober: Nya restriktioner mot penningförsändelser till Kuba och förbud för speciella banktransaktioner träder i kraft.

9 oktober: Elliott Abrams, USA:s specielle representant för Venezuela, tillkännager i en intervju med Reuters att USA förbereder nya sanktioner mot Kuba. ”Vi letar alltid efter olika sätt att pressa Kuba, för vi ser ingen förbättring i dess uppträdande.”

18 oktober: Byrån för Industri och Säkerhet, under Finansdepartementet i USA, tillkännager nya tillägg för att ytterligare hindra export och återexport till Kuba.

Kuba förbjuds hyra eller leasa flygplan.

Inga produkter som innehåller mer än 10 procent USA-komponenter får exporteras till Kuba.

Undantagen för ”Stöd till det kubanska folket” utökas så att vissa transaktioner inte ska kunna utföras.

Export av artiklar som ”kan gynna Kubas regering” förbjuds.

Export av sådant som förbättrar IT-telekommunikationer begränsas.

23 oktober: USA tvingar andra länder att säga upp hyresavtal om flygplan som dessa har med kubanska flygbolaget Cubana. Det tvingar fram nedläggning av följande rutter: Santo Domingo, Mexico City, Cancun, Caracas, Puerto Principe, Fort de France och Point de Pitre. Det påverkar också de nationella linjerna. Att Kuba hyrt in flygplan beror på att blockaden hindrar landet från att köpa nya eller köpa reservdelar.

24 oktober: Cubana uppger att ca 40 000 passagerare förlorar sina transporter fram till årets slut. Det innebär en förlust på ca 10 miljoner pesos.

25 oktober: USA förbjuder alla kommersiella flyg till Kuba utom till Havanna. Det drabbar flygbolagen JetBlue och American Airlines och destinationerna Santa Clara, Holguin och Camaguey.

31 oktober: Flygbolaget Avianca uppger att det från och med idag slutar sälja biljetter till Kuba. Ett beslut som hänförs till ett ”ärende som pågår med USA:s finansdepartement.”

NOVEMBER 2019

4 november: Vita Huset förbjuder finansiering av utbyten vad gäller utbildning och kultur med anställda och statliga enheter i Kuba.

4 november: Kubas utrikesminister fördömer myndigheterna i USA för att dessa utövar påtryckningar på olika länder inför omröstningen i FN om blockaden. ”Istället för att följa de upprepade omröstningarna, som med överväldigande majoritet kräver ett slut på blockaden, så genomför USA nya manövrer för att försöka rättfärdiga den.”

13 november: Tyska Trivago, som är specialiserat på IT-tjänster för förmedling av hotell och uppehälle, tar bort Kuba från sina websidor efter påtryckningar från USA. Det medför att kubanska hotell och andra installationer försvinner från en av de viktigaste plattformarna för sökning.

16 november: Listan över kubanska anläggningar på USA:s svarta lista utökas med ytterligare fem hotell.

19 november: USA:s utrikesminister gratulerar Bolivia för att det utvisar fler än 700 kubanska hälsovårdsarbetare. I rent euforiskt tonläge säger Pompeo vid en presskonferens: ”Bolivias regering tillkännagav i fredags att det utvisar hundratals kubanska funktionärer. Det var ett riktigt beslut! Bravo Bolivia!” Han säger också att Kuba: ”skickade inte funktionärer och läkare för att hjälpa bolivianerna utan det var för att stödja en prokubansk regim under ledning av Evo Morales.”

26 november: USA tillkännager sanktioner mot Corporacion Panamericana. Företaget anklagas för att användas som mellanhand av Cubametales för att köpa venezolansk olja.

DECEMBER 2019

3 december: USA lägger till ytterligare sex fartyg som sanktioneras och bötfälls för transporter av olja från Venezuela till Kuba. Fartygen går under panamansk och venezolansk flagg.

9 december: Två försäkringsbolag har accepterat att betala tiotusentals dollar till USA för påstådda brott mot USA:s blockadlagar. Det gäller Allianz Global Risks US Insurance Co och schweiziska Chubb Limited.

10 december: Förbudet mot flygningar från USA till Kuba (utom Havanna) träder i kraft.

18 december: OAS samlar i Washington ett forum med titeln ”den mörka realiteten bakom Kubas medicinska uppdrag”, med syfte att smutskasta de kubanska specialisterna som arbetar i en lång rad länder i tredje världen. Konferensen är en del i Vita Husets kampanj för att attackera den kubanska revolutionen inom det område där det får störst beundran.

27 december: Den kubanska gruppen ”Gente de Zona” förbjuds att uppträda i Miami.

30 december: Och som det står i början på denna artikel, nya åtgärder planeras i denna mordiska krigföring mot ett litet resursfattigt land: ”Vi söker efter olika sätt att begränsa, begränsa, begränsa den kubanska regeringens handlingsfrihet ända till dess att de ändrar sitt uppförande. Det är svårt med tanke på historien av 61 år av förtryck och nedgång.”

Cubadebate 191230 (kraftigt nedkortat)