Sprängning av ett civilt flygplan – Rättvisa har fortfarande inte skipats

Högtid för de mördade efter sprängningen av det civila kubanska flygplanet. Foto: Cubadebate, arkivbild

Sprängning av ett civilt flygplan – Rättvisa har fortfarande inte skipats

Vi högtidlighåller 47-årsdagen av sprängningen i luften av ett kubanskt civilflygplan i Barbados territorialvatten den 6 oktober 1976, då alla ombord omkom, och de skyldiga är fortfarande ostraffade, dess intellektuella anstiftare och konspiratörer har dött på US-amerikansk mark, det land som skyddade och omhuldade dem in i det sista.

Att placera och behålla Kuba på den ökända listan över länder som påstås stödja terrorism enligt USA:s normer, för att bekämpa terrorism, har olika förevändningar, men ingen av dem har någon rättslig, moralisk, etisk eller verklig grund.

Den används för att tillämpa ensidiga tvångsåtgärder mot ön, för att intensifiera den folkmordsblockad som har funnits i mer än sex decennier och som kväver miljoner kubaner; den används också för att smutskasta ett suveränt, demokratiskt, deltagande och stödjande politiskt system; den tvingar fram legal emigration men stimulerar också illegal, osäker och oordnad avresa från landet med riskfyllda medel, vilket har orsakat många dödsfall.

Det åberopas för att hota investerare, med den falska förevändningen att ”handla med fienden”; det är en olaglig grund för sanktioner mot enheter, fartyg, företag och banker som trotsar sanktionerna mot Kuba, ett land som sedan 1959 har varit offer för terrorism i alla dess former av manifestationer.

På mindre än tre år har Kubas ambassad i Förenta staterna två gånger varit målet för mycket allvarliga terroristattacker. I april 2020 tömde en skytt ett magasin från ett automatgevär i lokalerna, och den 24 september försökte en angripare bränna upp all personal och alla familjemedlemmar på ambassaden när han kastade två hemmagjorda brandbomber in i byggnaden. Ingen av dessa två attacker har lösts, och inte heller har förövarna ställts inför rätta. Straffriheten för den första attacken inspirerade till den andra och kommer att uppmuntra andra, med samtycke från de myndigheter som ansvarar för säkerheten vid diplomatiska beskickningar som är ackrediterade i Förenta staterna.

Vi högtidlighåller 47-årsdagen av sprängningen i luften av ett kubanskt civilflygplan i Barbados territorialvatten den 6 oktober 1976 då alla ombord omkom, och fallet är fortfarande ostraffat, dess intellektuella anstiftare och konspiratörer har dött på US-amerikansk mark, det land som skyddade och omhuldade dem in i det sista.

Anhöriga till offren

En av dem, Orlando Bosch, en internationell brottsling, en flykting från rättvisan och som benådades av George H.W. Bush. Bush tog emot honom som en ”god man”, i strid med viljan i USA:s utrikes- och justitiedepartement.

Den andre, Luis Posada Carriles, CIA-agent sedan 1963, och som utförde dussintals CIA-uppdrag tills han dog ostraffad för sina brott i Miami.

I juni 1976 träffades en grupp terrorister av kubanskt ursprung som representerade extremistorganisationer baserade i USA Dominikanska republiken. Samordnare var den tidigare nämnde brottslingen Orlando Bosch, som då var på flykt undan den US-amerikanska rättvisan för att ha brutit mot sin villkorliga frigivning efter att ha åtalats för olika brott, bland annat utpressning av kubanska emigranter med hjälp av terroristmetoder.

Syftet med mötet var att samordna framtida aktioner mot kubanska representationer, deras personal och intressen i länder som, trots påtryckningar, upprätthöll förbindelser med den kubanska regeringen. Två möten ägde rum, det ena för att bilda den så kallade Samordningen av Förenade Revolutionära Organisationer, CORU, en terroristallians, och det andra för att planera mer än tjugo terrordåd som skulle utföras omedelbart. Medlemmarna i den fascistiska gruppen Movimiento Nacionalista Cubano, MNC  utförde en handling som beordrats av Chiles nationella underrättelsetjänst, DINA, och som inte var något annat än mordet på Chiles tidigare ambassadör i Washington, Orlando Letelier del Solar, som skulle utföras av en terrorist med kubanskt ursprung, den 21 september 1976.

I ett yttrande av den 23 januari 1989 från biträdande justitieminister Joe D. Whitley, i samband med Boschs inresa i Förenta staterna, bekräftades hans deltagande i nedskjutningen av det kubanska planet, med följande slutsats: ”Bosch grundade och ledde utanför Förenta staterna Coordination of United Revolutionary Organizations (CORU), en anti-Castro terroristorganisation som fick ta på sig ansvaret för många explosioner i Miami, New York, Venezuela, Panama, Mexiko, Argentina och andra ställen”.

USA:s officiella yttrande fortsatte: ”I oktober 1976 arresterades Bosch i Venezuela i samband med explosionen av ett kubanskt civilflygplan den 6 oktober 1976, då 73 män, kvinnor och barn omkom.”

Ombord på planet fanns bland andra det kubanska ungdomslandslaget i fäktning, som var på väg hem efter seger i en panamerikansk turnering. På fotot hissar de sin tränare före hemresan.

De handläggande myndigheterna drog slutsatsen: ”Det finns rimliga skäl att tro att han efter inresan sannolikt skulle ägna sig åt verksamhet som är förbjuden enligt Förenta staternas lagar om spioneri, sabotage, allmän oordning eller annan verksamhet som skadar det nationella intresset” Vad hände sedan? Brottslingen benådades av den tidigare nämnde presidenten, men det fanns en anledning – presidenten var chef för CIA när planet exploderade.

Det är nu känt att den internationella terroristen av kubanskt ursprung, Pablo Gustavo Castillo Díaz, alias El Cojo, en av de ansvariga för mordet på den kubanske teknikern Artaigñán Díaz Díaz i Mexiko den 23 juli 1976, var den som studerade de kubanska flygrutterna i Västindien och valde ut det flygplan som senare sprängdes. Det ständigt närvarande CIA anklagar sig självt i sina egna hemligstämplade dokument, som vittnar om att man hade förhandskunskap om planerna på att skjuta ned det kubanska planet och inte gjorde någonting för att förhindra det, inte ens sände en enkel varning till de kubanska myndigheterna.

 

Bosch gjorde uttalandet: ”nu när vår organisation har kommit ur [mordet på chilenske] Letelier-jobbet med ett bra resultat, kommer vi att prova något annat”. Några dagar senare hördes Posada vid en insamlingslunch säga ”vi ska attackera ett kubanskt plan” och ”Orlando har detaljerna”. Tidigare, den 22 juni 1976, hade CIA förhandskunskap om samma planer på att skjuta ner kubanska plan, vilket avslöjades i det CIA-dokument som daterades och distribuerades den dagen och som löd: ”Secret, sensitive, intelligence sources and methods involved. Får inte avslöjas för utländska medborgare. Får inte distribueras till entreprenörer eller kontrakterade konsulter”. Vidare stod det: ”En affärsman med nära band till det exilkubanska samfundet. Vanligtvis en pålitlig informatör. Han avslöjade att en extremistgrupp av exilkubaner, med Orlando Bosch som ledare, planerar att placera en bomb på ett Cubana de Aviación-flyg mellan Panama och Havanna. Enligt de ursprungliga planerna skulle två bomber placeras på flight 467 den 21 juni 1976, som skulle lämna Panama kl. 11.15 lokal tid i Panama”. Med dessa exakta detaljer varnades för incidenten, men det tystades ner, hatet var större.

Kopior av det avslöjande dokumentet skickades till: State Department, Directorate of Army Intelligence, Army, Navy, Air Force, FBI och CIA, men den kubanska regeringen var inte mottagare av denna information, som till och med specificerade att två bomber skulle placeras ut, vilket senare skedde i Barbados. Allt var känt för CIA fyra månader före den 6 oktober, då 73 människor miste livet, inklusive 57 kubaner.

Cubadebate 231006 (nedkortat ZT)

A 47 años, la injusticia tiembla

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72