This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Tue Apr 23 14:58:23 2024 / +0000 GMT

SR nyhetsmorgon – Fullt av fel och partisk vinkling 
Kommentarer till ”Krisen i venezuela – missnöjet bland landets militär kan vara stort”, inslag i SR nyhetsmorgon, publicerat lördag 8 juli kl 10.57, (2:36 min) Åsa Welander.

Eva Björklunds kommentarer till inslaget i kursiv.

”Oroligheterna i Venezuela fortsätter och har under veckan eskalerat med flera allvarliga incidenter [..] Över 90 personer har dödats i de regeringskritiska protesterna.”

 Av vem har de dödats? Statistiken visar att de flesta dödats av oppositionens gatugäng, bland annat bränts till döds (se separat artikel).

”Philip Gunson är analytiker på International Crisis Group” (USA-finansierad, med Kissinger och Natos f.d. överbefälhavare, Natos f.d. generalsekreterare, f.d. utrikesminster för EU i ledningen, inte särskilt opartisk analytiker). ”Han säger att regeringen uppenbarligen gett upp tanken på att behålla makten genom fria val.”

Alternativ tolkning av läget: oppositionen – över- och medelklass – vet att den inte kan vinna i fria val, därför vill de med våld stoppa de fria valen till grundlagsförsamling.

”90 personer har dödats under de regeringskritiska protesterna.”

Vem har dödat, och hur?

”Nästa steg för Maduro är den nya nationalförsamling som den 30 juli ska väljas för att skriva om grundlagen. Philip Gunson anser att Venezuela redan är en diktatur men oroas för vad som kommer att hända om församlingen tillsätts som planerat.”

Fel, ingen ny nationalförsamlingen ska väljas, den som är vald fortsätter sitt arbete oförändrat. Det val som ska hållas gäller en särskild grundlagsförsamling, i enlighet med vad gällande grundlag stipulerar för att komplettera eller ändra i grundlagen.

”Då kommer de att få absolut makt, säger han (Philip Gunson).”

Fel igen, valen till grundlagsförsamling ändrar inte maktförhållandena (inte ens om oppositionen vinner). Regering, nationalförsamling (där oppositionen har majoritet) och president påverkas inte. 

Eva Björklund 170721

 

 


Post date: 2017-07-21 12:28:04
Post date GMT: 2017-07-21 12:28:04
Post modified date: 2022-10-01 10:02:02
Post modified date GMT: 2022-10-01 09:02:02

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com