Bolivia_Williams_kaliman

Bolivia_Williams_kaliman

Williams Kaliman har med fascisten Camacho genomfört en statskupp mot landets legitima regering