Peru_Pedro-Castillo2

Peru_Pedro-Castillo2

Valmöte för Castillo. Endast bred folklig mobilisering och internationell solidaritet kan hindra den statskupp som utvecklar sig inför våra ögon.