uttalande till SR och STV krav på opartsik och saklig information om Venezuela