Stockholm, fredag 26 juli kl.18.00, Moncada 66 år

Jorge Masetti intervjuar Fidel i Sierra Maestra 1958.

Välkommen att minnas anfallet på Moncadakasernen den 26 juli 1953, vilket inledde befrielsekampen på Kuba!

Tid: Fredagen den 26 juli kl 18.00

Plats: Victor Jara-föreningens lokal, Pontonjärgatan 36 B – Fridhemsplan Stockholm

Politik och Kultur

Inbjudna artister

Arrangerar: RESOCAL, Solidaritetsnätverket för LatinAmerika