Stockholmsavdelningens styrelse hyllar Eva Björklund

Eva Björklund, 3:a från vänster, från ett tidigare tillfälle på Kubas ambassad

Hyllning till Eva Björklund

På Kubas ambassad, på revolutionsfesten den 25 januari 2020.

Svensk-Kubanska Föreningens Stockholmsavdelning vill idag särskilt hylla vår avdelningsmedlem och kamrat Eva Björklund.

Hur kan vi kortfattat beskriva en kamrat som Eva?
Vi måste erkänna att det är en utmaning.
Vårt syfte är att hylla denna solidariska kvinna, lojal och aktivist i försvaret av den kubanska revolutionära processen genom dess olika historiska skeden.

Vi vill framhålla Evas utveckling i sitt arbete för Kuba.
1966 grundades Svensk-Kubanska Föreningen, med tre centrala mål:

Att stödja den kubanska socialistiska revolutionen och det kubanska folket i deras kamp mot imperialismen.

– Att samarbeta politiskt, ekonomiskt och kulturellt för förbindelserna mellan Sverige och Kuba.

– Med målet att erbjuda information om läget i Kuba och samtidigt bygga
de bästa möjliga förutsättningar för närmandet mellan Sveriges och Kubas folk.

– Eva var en av Svensk-Kubanska Föreningens grundare, ordförande i flera decennier och redaktör för Tidskriften Kuba från början av 70-talet fram till 2018, nästan 50 år.

– Eva har deltagit i alla viktiga samarbetsprojekt mellan Kuba och Sverige, otaliga!

Eva är en framstående kamrat i den politiska solidaritetsrörelsen i Sverige,
med sina kunskaper om Kuba, som hon studerar flitigt och uttrycker sig om Kuba med stort ansvar i försvaret av den Socialistiska Revolutionen
i tider av stark högervridning i Europa.

Utan rädsla har hon lojalt, med övertygelse grundad på kunskap, i alla sammanhang kraftfullt försvarat Kubas folk och deras revolutionära process.

Vi vill också framhålla hennes personliga erfarenhet av Kuba.
Hon reser till Kuba i början 1968 och införlivar sig i arbetet på Lättindustridepartementet. Hon får 350 kubanska peso i lön. Skriver dagbok om sitt liv i Kuba fram till slutet av 1969. Dagboken innehåller många anekdoter och erfarenheter av livet med sina kolleger
och kubanska folket.

Eva skriver i sin dagbok att när hon reste till Kuba var hon 25 år och hade arbetat hårt för att spara ihop till Kubaresan, studerat spanska och information om Kuba och landets historia. Hon tar tårögd farväl av sina vänner … och frågar sig vad ska jag egentligen i Kuba att göra? En nödvändig fråga när hon tar flyget till Prag.

Nu finns Evas dagbok publicerad dag för dag på nättidningen e-folket i Eskilstuna.
Vi rekommenderar den, den är intressant och roande: ”Evas äventyr i socialistiska Kuba”

Vi kan inte låta bli att också nämna att Eva 50 år efter mordet på Che Guevara i Bolivia deltog i hyllningen till Che i Ñancahuazú.

Tack kära Eva Björklund för alla dessa år som du har bidragit till solidaritetsarbetet för Kuba! Som Eduardo Galiano skrivit:

”Mucha gente pequeña en lugares pequeños, pueden cambiar el mundo.” Många små människor på små ställen, kan förändra världen.

Svensk-Kubanska Föreningen, Stockholmsavdelningen/ Lupe Diaz