Stöd för hotad svensk journalist i Honduras

En delegation med representanter för svenska solidaritetsorganisationer med Latinamerika överlämnade den 18 december 2017 en skrivelse till utrikesminister Margot Wallström på Utrikesdepartementet (UD). I skrivelsen som även är ställd till Honduras regering och Svenska Journalistförbundet kräver organisationerna

• att Honduras regering garanterar Dick Emanuelsson och hans familjs säkerhet
• att Sveriges regering gör vad den kan för att tillvarata den svenske medborgaren Dick Emanuelsson och hans familjs intressen, samt uppmanar de honduranska myndigheterna att respektera valresultatet
• att Svenska Journalistförbundet tar sitt ansvar för sin medlem och kollega Dick Emanuelsson och hans familj
• att demokratin i Honduras återupprättas

Vania Ramírez 171219