This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 16:16:35 2024 / +0000 GMT

Stöd Kubas återuppbyggnad efter orkanen Irma!
Ännu en gång har Kuba drabbats av en katastrof. Orkanen Irma drar fram längs nordkusten utmed öns hela längd och sprider omfattande ödeläggelse. Tack vare Kubas världsberömda preventiva åtgärder har kostnaden i människoliv hittills kunnat hållas nere till noll. De materiella skadorna är däremot i ögonblicket oöverskådliga. Skador på byggnader, infrastruktur och jordbruk är omfattande och kommer att ta lång tid att reparera. Kuba är i skriande brist på kapital för reparationer.

Samtidigt som Kuba enligt sin långvariga internationalistiska tradition nu skickar över 750 läkare och annan hälsovårdspersonal till andra orkandrabbade nationer, som Antigua, Barbuda, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Bahamas, Dominica och Haiti, har kubanerna själva drabbats hårt av orkanen.

Svensk-Kubanska Föreningen öppnar sitt konto Mediciner för Kuba, Pg 23 57 15-0 för bidrag till återuppbyggnaden efter orkanen Irma. På det kontot disponerar vi 100.000 kr som en grundplåt till orkaninsamlingen. Skriv ”ORKANINSAMLINGEN KUBA” när du skickar ett bidrag! Alla bidrag mottas med tacksamhet och alla pengar går oavkortat till Kuba för hjälp i återuppbyggnaden.

Samtidigt är vi väl medvetna om att det bästa stödet till Kuba är ett hävande av den långa och obarmhärtiga blockad som landet fortfarande utsätts för av USA, och som hårt drabbar hela den kubanska befolkningen. En blockad som strider mot internationell rätt och humanitet.

Svensk-Kubanska Föreningen 170909

 

 


Post date: 2017-09-11 08:33:13
Post date GMT: 2017-09-11 08:33:13
Post modified date: 2023-06-22 12:22:32
Post modified date GMT: 2023-06-22 11:22:32

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com