Stöder du Kuba och Palestina eller USA och Israel?

Palestinademonstration i Havanna med Kubas statsledning i spetsen. Foto: Abel Padrón Padilla

Stöder du Kuba och Palestina eller USA och Israel?

Medan 187 länder röstar för att USA:s blockad av Kuba ska upphöra, röstar två länder varje år i FN för den blockad som gör livet omöjligt för den kubanska befolkningen: USA och Israel. Samma länder som verkställer utrotningen av den palestinska befolkningen i Gaza.

Kubas president Miguel Díaz-Canel om Palestina. Foto: Radio Havanna

Kuba och Palestina är två små folk som blockeras och angrips av två stora fiender till freden. Fiender som använder hunger som ett vapen mot den försvarslösa civilbefolkningen.

Kuba lider av en ekonomisk blockad som varat i mer än 60 år och som förvärrats av mer än 200 straffåtgärder på senare tid. Helt förödande för ekonomin är att USA, grundlöst, satt Kuba på en lista över länder som sägs stödja terrorism. I 17 år har Gazaremsan inte bara lidit av blockaden mot införsel av basvaror, utan också av ett krig med systematiska bombningar av bostadsområden, sjukhus och infrastruktur.

Fidel Castro med Yasir Arafat. Foto: Arafat foundation

Kuba har utbildat – och fortsätter att utbilda – hundratals palestinska läkare gratis. I dag gör många av dessa människor heroiskt motstånd eller dör under sionistiska bomber, med medverkan av Europas politiska klass och medier.

Den sionistiska lobbyn styr USA:s inrikespolitik på samma sätt som den kubansk-amerikanska maffian i Miami gör. Och i detta planerade folkmord agerar Washington som Tel Avivs storebror och beskyddare i FN:s säkerhetsråd genom att gång på gång lägga in sina veton.

Det är därför som det etiska dilemmat i dag är så enkelt och grundläggande som detta: solidaritet eller utrotning. Antingen är man med Kuba och Palestina, eller så är man med USA och Israel.

Cubainformacion 240306 (ZT)

¿Estás con Cuba y Palestina o con EEUU e Israel? (+Italiano)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72