This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sat Sep 24 21:48:41 2022 / +0000 GMT

Stor kubansk uppskattning för Svensk-Kubanska
Svensk-Kubanska Föreningen har skickat en hälsning till ICAP (Det Kubanska Institutet för Vänskap mellan folken) till 26 juli, Kubas nationaldag till minnet av attacken på Moncadakasernen denna dag 1953. Kubanerna framhåller vikten av utökad solidaritet i det nuvarande allt mer skärpta läget. Ytterst är det en kamp globalt mellan fascistiska krafter och folkflertalets behov av demokrati, där Kuba genom sin solidaritet i handling visar vägen framåt. 

Vi hoppas att den uppmuntrande responsen från Kuba sporrar till mer solidaritetsarbete!

Vi har fått följande respons på uttalandet från Svensk-Kubanska (som finns längre ner):

Noemi Rabaza Fernández, första vice ordförande i ICAP::

Kära vänner,

I ICAP:s namn och i mitt eget vill vi tacka för allt ni har gjort och vad ni gör för Kuba. I en tid av stora svårigheter har vänner som ni funnits där och varit till stöd för vår Revolution. Det ger oss mer styrka för att fortsätta att kämpa och ni kan vara säkra på att vi inte kommer att svika.

Genom solidaritetsrörelserna i Europa önskar vi en kraftfull kampanj mot blockaden. En blockad som vill kväva oss genom att framkalla hunger och desperation. Under de fyra månaderna av pandemin har USA dragit åt tumskruvarna än mer. 85 nya åtgärder har vidtagits mot oss under det senaste året. Nu har charterflyg förbjudits (tidigare var det reguljärflyg). USA sanktionerar företag, som det kubanska finansbolaget Fincimex, för att hindra penningförsändelser eller pengar för turister som betalar till Airbnb att nå oss. De tvingar den gigantiska hotellkedjan Marriot att dra sig ur Kuba och de bötfäller utländska företag som etablerat sig i Kuba.

Och vi? Tio dagar efter att de första fallen av Covid-19 upptäcktes i Kuba skickade vi en medicinsk brigad bestående av 52 hälsovårdsarbetare till pandemins epicentrum i Europa: Lombardiet i Italien. Under dessa fyra månader har vi skickat ytterligare 37 brigader bestående av fler än 3 300 specialister till 27 länder på begäran av respektive regering. I 15 av dessa länder har vi aldrig arbetat tidigare.

FN:s generalsekreterare och till och med EU har bett USA att häva sanktionerna medan pandemin varar. Men inget sådant har hänt.

Därför ber vi att ni fortsätter att vara med oss i denna kamp mot blockaden. Denna kamp som har varit lång och svår och som tagit formen av ett icke-konventionellt krig.

En stor kram till alla kamraterna i Svensk-Kubanska Föreningen!

Elizabeth Ribalta Rubiera, ICAP:s Nordeuropagrupp:

Kära vänner,

Vi tackar så enormt för den vänskap ni visar oss. Att räkna med ert villkorslösa stöd har för ICAP, och Kuba, varit en stor uppmuntran för att stå emot och segra!

Leva 26 juli!

En stor kram

Kubas ambassadör Rosario Cristina Navas Morata och

Victor Manuel García Sánchez, konsul:

Kära kamrater,

Tack för detta meddelande från Svensk-Kubanska Föreningen. Vi är mycket glada för att kunna räkna med stödet från Föreningen.

-----------------------------------------

Varma hälsningar

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningen –

MONCADA 26 juli 2020

Svensk-Kubanska Föreningen framför sina varmaste solidaritetshälsningar till det kubanska folket den här dagen den 26 juli, den dag då det nationella upproret mot diktaturen inleddes 1953.

Inspirerade av Moncadas anda kämpar vi idag mot USA:s ledares och deras medbrottslingars desperata reaktionära agerande. De uppvisar fullständig respektlöshet för anständighet och mänsklighet. USA:s president tillgriper alla tänkbara åtgärder för att skärpa blockaden mot Kuba, samtidigt som han gör allt för kväva Venezuela, trakassera andra länder och tillgripa konfrontation istället för samarbete för det gemensammas bästa. Ett samarbete som är så nödvändigt, särskilt i dessa tider med COVID-19-pandemin.

Kubas medicinska Henry Reeve brigader, som kämpar mot pandemin i mer än 35 länder, visar för hela världen att det är solidariteten som ger oss hopp för framtiden.

Här i Sverige förbereder vi våra kommande solidaritetsinsatser för Kuba och mot blockaden. Vi stöder mediCuba-Europas projekt. Vi håller på att organisera; En CONTAINER till KUBA – Kom med och bryt USA:s blockad! Vi är aktiva i Fredsloppet som under pandemin blir många små lopp i olika svenska städer. Överskottet kommer att gå till palestinska kvinnoorganisationer och till Svensk-Kubanskas penninginsamling Mediciner för Kuba. Vi står bakom kravet att Henry Reeve-brigaderna ska tilldelas Nobels fredspris.

Tillsammans med solidaritetsorganisationer runt om i Europa kommer vi att bidra till kampanjen Un-block Kuba! i samband med FN:s omröstning mot blockaden senare i år. Vi måste nå ut så mycket som möjligt till människor här i Sverige och vi ser fram emot att tillsammans med våra solidaritetsvänner i Kuba intensifiera vårt nordiska och europeiska samarbete.

¡Viva Kuba!

¡Viva Moncada!

¡Abajo el bloqueo!

Svensk-Kubanska Föreningen

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 - 0

Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2020-07-25 18:26:05
Post date GMT: 2020-07-25 17:26:05
Post modified date: 2020-07-26 11:59:43
Post modified date GMT: 2020-07-26 10:59:43

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com