Studenter i fokus när USA ska störta Kubas regering

På fotot ett möte organiserat av Kubas Studentförbund. Måltavla för USA:s försök till "regimförändring".

Studenter viktigt mål för USA:s undergrävande verksamhet

USA:s regering och dess olika organ, särskilt CIA, anser arbetet med de kubanska studenterna som oerhört viktigt. Därför avsätts varje år miljontals dollar från USA:s budget för undergrävande verksamhet för att ”på ett avgörande sätt” påverka ungdomarnas tänkande.

USA:s UD, USAID och NED har lagt drygt 304 miljoner dollar på olika program i Kuba mellan 1996 och 2015.

Det mesta av USAID:s pengar har kanaliserats genom olika underkontrakt där de anlitade gör stora vinster på sitt arbete, med minimal risk. Huvuddelen av pengarna går till betalning av dessa, resor och personliga utgifter. En mindre del går till avlönade kubanska agenter på ön.

Direktiven från CIA är tydliga: penetrera universiteten och rekrytera, samt träna ledare för att dessa ska kunna inta nyckelpositioner. Att organisera litteratur- och filmcirklar, idrotts- och kulturarrangemang genom NGO:er som ger sken av att vara vänskapligt inställda till Kuba och säger sig enbart arbeta utan vinstintresse och för humanitära ändamål, är del av sätten att uppnå målen. Organisationerna får allt det stöd som behövs. De work-shops som de organiserar ska påverka ungdomarna. De får olika saker som de är intresserade av och debatter styrs mot ämnen för att skapa önskat tänkande, som skiljer sig från samhällets i övrigt. Eftersom de kubanska resurserna är knappa på grund av blockaden är tanken att olika lockbeten som gåvor och erbjudanden kan underlätta påverkansarbetet.

Att stödja gemensamma projekt kan visa sig vara effektivt på universiteten. NGO:erna kan hjälpa till genom erbjudanden av utlandsresor till ledande personer och akademiker. ”Vi bör utnyttja misstag, identifiera de vacklande, de som inte har en fast övertygelse, de missnöjda, de som inte tror, vi måste stödja ett avvikande tänkande och förstärka det. Utså tvivel, uppmuntra missnöje, förhärliga värdena i ’det fria samhället’”, säger CIA till sina agenter och kontrakterade.

Att ge stipendier till studenter och professorer som driver forskning inom socialvetenskap är ett annat sätt. Dessa kan få materiellt stöd och finansiering av nordamerikanska och latinamerikanska universitet. Genom att distribuera fördelar vill de undergräva Kubas väg.

PCC 210522

Las universidades en el blanco de la subversión contra Cuba

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0