Studera Kubanska revolutionen historia och samtid!

 

Under våren 2020 kommer Kvarnby folkhögskola åter att erbjuda en distanskurs om det revolutionära Kubas historia och samtid.  

Kursen tar sitt avstamp i den koloniala historien med det första befrielsekriget 1868 för att ge en bakgrund till republikens grundande 1902 och den kubanska revolutionens seger 1959.  Vi kommer vidare att fördjupa oss i relationen Kuba-USA, landets ekonomiska och politiska utveckling och den kubanska internationalismens olika uttryck, från stöd till gerilla-rörelser till dagens omfattande medicinska bistånd.

Avslutningsvis kommer kursen behandla de senaste 25 årens utveckling, från Sovjetunionens upplösning fram till dagens omfattande reform- och förändringsprocess. Kursen är kronologiskt upplagd och materialet består såväl av aktuella och historiska texter samt omfattande dokumentär och filmmaterial.

Kursen övergripande syfte är att ge ett sammanhang till att bättre förstå det kubanska samhället, dess styrkor, svagheter, begränsningar och utmaningar.

Fakta:

Kursen ges på såväl kvart- som halvfart och pågår mellan den 19/9 och 20/12. Studierna sker på distans med hjälp av Kvarnby folkhögskolas distansplattform och dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna delta i studierna. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Kursen kan både läsas fristående och tillsammans med ett deltagande i Svensk-Kubanska föreningens brigadresa till Kuba 16/12 2019 – 5/1 2020. I ansökan uppger du om du vill kombinera kursen med deltagande i brigaden.

Ansökan görs via Kvarnby folkhögskolas hemsida https://www.kvarnby.fhsk.se/ansokan/ansokan-kubanska-revolutionen-1959/

För mer information, kontakta

Ola Nilsson, Kursansvarig lärare

Mail: ola.nilsson@kvarnby.se

Tel: 040-6028720