Studera Kubas historia och samtid – på distans med studiebidrag!

Foto: Periódico 26.

Kuba – revolutionens historia och samtid

Kurstid: 30 augusti – 17 december
Den 1 januari 1959 tågade bröderna Castro och deras kamrater in i Havanna. Kubas diktator Batista hade då redan hunnit fly landet. Kort därpå startade konflikten med USA som fortfarande pågår. Vad ledde till revolutionärernas seger? Hur utvecklades det revolutionära Kuba sedan dess? Och hur ser situationen ut på Kuba idag?

I samarbete med CMS Göteborg erbjuder vi olika distanskurser under höstterminen 2021. Samtliga kurser riktar sig till dig som är politiskt aktiv och vill fördjupa kunskaperna om arbetarrörelsens teori och praktik.

Samtliga kurser ges på distans och berättigar till studiemedel (om studietakten blir minst 50%).
Våra distanskurser är interaktiva. Som deltagare förväntas du aktivt delta i diskussioner och du kommer att ingå i en studiegrupp.

Mer information och anmälan på kvarnby.se