Studera spanska i Cienfuegos med Kvarnby Folkhögskola

Kvarnby folkhögskola har sedan ett antal år ett samarbete med Svensk-Kubanska föreningen och Universitetet i Cienfuegos som möjliggör sammanhängande och behörighetsgivande studier som ger rätt till CSN-stöd.

Kursen, som ges både på hösten och våren, inleds med sex veckors distansstudier i Sverige. Vi tar upp moment om Kubas historia, landets samhällsystem och dess aktuella problem, styrkor och utmaningar.

Efter den inledande distanskursen reser man till Kuba för att under 14 veckor studera spanska på universitetet i Cienfuegos. Språkstudier varvas med studiebesök och seminarier som anknyter till kursens tema.

För vem?  
Kursen riktar sig till alla. Du kan vara nybörjare eller avancerad i din språkförmåga. Alla åldrar och bakgrunder går kursen, men man får bara fullt CSN-stöd från hösten det år man fyller 20.

Hur?
Ansökan görs via Kvarnbys hemsida www.kvarnby.fhsk.se/spanska. Antagningen är oftast oktober till december för vårterminen och april till juni för höstterminen.

Kvarnby folkhögskola

Kvarnby Folkhögskola är Vänsterns skola.