Läs spanska i Kuba!

Foto: Jonathan Buttle-Smith (CC-0)

Läs spanska i Kuba!

Det finns en rad kommersiella aktörer som erbjuder språkresor till Kuba av varierande längd och kvalité. Dessa kurser är i regel tämligen dyra och de berättigar vanligtvis inte till studiemedel. En fördel är att språkresearrangörerna brukar sälja ett paket som inkluderar resa, visum och boende.

Istället för ett köpa ett sådant paket kan du också direkt kontakta ett kubanskt universitet. Olika kubanska universitet erbjuder möjligheten att läsa spanska för utländska studerande på olika nivåer. I detta fall får du eventuellt studiemedel, men du behöver arrangera din resa och ditt boende i Kuba i regel själv eller via en resebyrå.

Språkstudier i Cienfuegos

Svensk-Kubanska föreningen har ett samarbete med Kvarnby folkhögskola i Malmö och universitetet i Cienfuegos (Universidad de Cienfuegos) i Kuba. Samarbetet ger dels mycket förmånliga priser för hela språkvistelsen i Kuba och så får du hjälp med alla praktiska frågor som rör din vistelse på Karibiens största ö. Du får också en svensk kursansvarig som stöttar dig i fall något händer under din tid i Kuba.

Andra fördelar med våra samverkanskurser är den trevliga staden Cienfuegos och att det är lätt att knyta kontakter där. Du får en bra inblick i det kubanska vardagslivet. Cienfuegos är en relativt liten stad och man känner sig säker och trygg alla tider på dygnet. Vid sidan av att plugga vid universitetet kan du hitta på andra saker att göra. Det gäller exempelvis dans, musik och idrott. När du väl är på plats kommer du få hjälp med detta.

Den överväldigande majoriteten av de svenskar som har studerat i Cienfuegos är mycket nöjda! Många återvänder till staden som är en del av Unescos världsarv och kallas ”söderns pärla” i Kuba.

Våra alternativ

Om du vill studera spanska i Cienfuegos har du möjlighet att antingen studera en terminskurs tillsammans med andra studerande från Sverige. Eller, som medlem i Svensk- Kubanska föreningen, kan du ansöka om en individuell studietid med en skräddarsydd studieperiod som passar dig bättre. I båda fallen söker du en plats hos Kvarnby folkhögskola i Malmö.

Kurserna i spanska ges på olika nivåer i Cienfuegos. Det krävs inga förkunskaper i spanska, men du behöver kunna kommunicera på engelska för att kunna prata med dina lärare om du är nybörjare. Universitetet har lång erfarenhet av spanskakurser för utländska studerande. Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper, i nivåanpassade studiegrupper. I undervisningen varvas kommunikativ spanska med grammatiska studier och skriftliga uppgifter. Läser du en terminskurs så ingår i programmet också ett seminarie- och ett studiebesöksprogram. Kvarnby folkhögskolas kurser berättigar till studiemedel från CSN.

  1. Terminskurser

Kvarnby folkhögskola erbjuder kursen ”Spanska – Språk, kultur och samhällsliv på Kuba” i ett direkt samarbete med Fakulteten för språk och humaniora vid Cienfuegos universitet. Du inleder dina studier med distansstudier om Kubas historia, samhällssystem, problem och utmaningar för att sedan läsa 14 veckor i Cienfuegos på Kuba. Under den förberedande distanskursen får du också svar på dina frågor om alla praktikaliteter som har att göra med din vistelse på Kuba. Dessa studier sker på distans, utan närvaroträffar i Malmö. Du behöver därför ha tillgång till internet för att kunna delta.

Efter distanskursperioden börjar dina språkstudier i Cienfuegos. Under vårterminen 2019 vistas kursen i Kuba den 23 februari till 7 juni. Resan till Kuba samordnas av skolan, men flyget till Kuba ansvarar alla deltagare själv för. Kvarnby folkhögskola hjälper dig med ditt visum och bokar ett prisförmånligt boende på Kuba. I den program- och materialavgift som du betalar till universitetet i Cienfuegos ingår transfer från flygplatsen. Behöver du ordna med en första övernattning i Havanna kan vi hjälpa till med detta.

I regel studerar minst 15-20 svenskar i Cienfuegos varje termin. Gruppen har en egen samordnare på universitetet och det finns en svensk kursansvarig som kan stötta dig under din vistelse på Kuba, det sker dock på distans.

  1. Individuell studietid

Om du har problem att vara i Kuba under en hel termin eller om tiderna för terminskursen kanske inte passar dig så kan du som är medlem i Svensk-Kubanska föreningen ansöka om en individuell studieplats. Följ länken för att komma till Svensk-Kubanskas hemsida och bli medlem i Föreningen:  https://svensk-kubanska.se/bli-medlem-i-svensk-kubanska-foreningen/

Nya kurser i spanska börjar den första måndagen varje månad under perioden februari-juni samt september-november. En kursperiod är 4 veckor med 12 timmars lärarledd undervisning/vecka, i regel på förmiddagarna. Du läser spanska tillsammans med andra utländska studerande. En skillnad jämfört med terminskurserna i Kvarnby folkhögskolas regi är att du kanske är den enda studerande från Sverige i din kursgrupp.

Om du har en individuell studieplats kommer du i regel inte kunna delta i det förberedande distansstudieprogram som Kvarnby folkhögskola erbjuder, men du får hjälp av skolan när det kommer till kontakten med universitetet, ordnande av boende med mera.

Att studera i Cienfuegos

Alla utländska studerande inleder sina studier med ett diagnostiskt prov varefter det bestäms på vilken nivå du ska börja studera – universitetet erbjuder kurser på alla nivåer från nybörjare till avancerade förkunskaper. Grupperna är i regel små. Du har alltid en nära kontakt med dina lärare som vanligen lyhörda för önskemål. Flexibilitet och anpassning är utmärkande drag. Har du några speciella intresseområden eller önskemål – prata med dina lärare. Förutom spanska så är engelska det språk som dina lärare och universitetets personal talar.

För att kunna studera i Cienfuegos behöver du ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Dessutom måste du ha en giltig reseförsäkring som täcker tiden för din vistelse i Kuba. Detta behöver du för att kunna få visum till Kuba.

Kostnader

Till skillnad från de kommersiella språkkursanordnarna tar Kvarnby folkhögskola inte ut någon avgift, men du betalar själv för din resa, ditt visum och din resa till Kuba. När du är i Kuba tillkommer dessutom kostnader för logi, kurslitteratur, program, olika myndighetsavgifter etc.

Läser du en terminskurs så finns en kostnadskalkyl för hela vistelsen på Kvarnby folkhögskolas hemsida. Som individuell studerande kan du räkna med en kostnad på omkring 2 500 kronor/ månadskurs plus boende, kost och logi.

Kostnaden för material, program, myndighetsavgifter med mera betalas kontant på plats i Cienfuegos.

Kontakt

Mer information om språkkurserna i Cienfuegos, kontaktuppgifter samt en webbanmälan hittar du på www.kvarnby.fhsk.se.

Välkommen att studera i Cienfuegos!

Läs mer om Cienfuegos – söderns pärla