Studera spanska i Kuba!

 

Individuella språkstudier 

Om du vill lära känna Kuba närmare finns egentligen inget bättre sätt än att skriva in sig på en kurs i spanska på ön.  Och detta är enklare än man kan tro. När du pluggar spanska i Kuba får du en bra inblick i det kubanska vardagslivet.

Det finns numera en rad kommersiella aktörer som erbjuder språkresor till Kuba av varierande längd och kvalité. Dessa kurser kan vara rätt så kostsamma och de berättigar vanligtvis inte till studiemedel. En fördel är att språkresearrangörerna brukar sälja ett paket som inkluderar resa, visum och boende.

Istället för ett köpa ett sådant paket kan du också direkt kontakta ett kubanskt universitet. Olika kubanska universitet erbjuder möjligheten att läsa spanska för utländska studerande på olika nivåer. I detta fall får du eventuellt studiemedel för utlandsstudier, men du behöver arrangera din resa och ditt boende i Kuba i regel själv eller via en resebyrå.

Läs en av våra kurser

Svensk-Kubanska föreningen har ett samarbete med Kvarnby folkhögskola i Malmö och Cienfuegos universitet i Kuba. Samarbetet går ut på att du läser en förberedande distanskurs för att sedan resa till Kuba, där du träffar dina svenska kurskamrater.

Vårt samarbete ger dels mycket förmånliga priser för hela språkvistelsen i Kuba, och så får du hjälp med alla praktiska frågor som rör din vistelse på Karibiens största ö. Du får också en svensk kursansvarig som stöttar dig i fall något händer under din tid i Kuba.

Andra fördelar med våra samverkanskurser är att du kommer att läsa på ett kubanskt universitet som har en lång erfarenhet av att arbeta med svenska språkstuderande. Vi kan garantera att det finns en bra infrastruktur och bra stöd på plats. Cienfuegos är en relativt liten stad där man kan kännA sig säker och trygg alla tider på dygnet. Vid sidan av att plugga vid universitetet kan du hitta på andra saker att göra. Det gäller exempelvis dans, musik och idrott. När du väl är på plats kommer du få hjälp med detta.

Den överväldigande majoriteten av de svenskar som har studerat i Cienfuegos är mycket nöjda. Många återvänder till staden som är en del av Unescos världsarv och kallas ”söderns pärla” i Kuba.

Våra alternativ

I samarbete med Kvarnby folkhögskola erbjuder vi dels terminskurser, dels möjligheten att läsa spanska individuellt med en skräddarsydd studieperiod som passar dig bättre än en hel termin. I båda fallen söker du din plats via Kvarnby folkhögskolas hemsida.

I Cienfuegos kan du läsa spanska på alla nivåer från nybörjare till avancerad. Universitetet har lång erfarenhet av spanskakurser för svenska studerande. Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper, i nivåanpassade studiegrupper. I undervisningen varvas kommunikativ spanska med grammatiska studier och skriftliga uppgifter. Läser du en terminskurs så ingår i programmet också ett seminarie- och ett studiebesöksprogram.

  1. Terminskurser

Kvarnby folkhögskola erbjuder kursen ”Spanska – Språk, kultur och samhällsliv på Kuba” sedan år 2013. Kursen inleds med en distanskurs  som ska dels ge dig en bättre förståelse för Kubas historia, samhällssystem, problem och utmaningar, dels konkret förbereda dig på din vistelse i landet. Sedan är det dags att resa till Kuba och lära sig spanska i 14 veckor i Cienfuegos.

Resan till Kuba samordnas av skolan, men flyget till Kuba ansvarar alla deltagare själv för. Kvarnby folkhögskola hjälper dig med ditt visum och bokar ett prisförmånligt boende på Kuba. I den program- och materialavgift som du betalar till universitetet i Cienfuegos ingår transfer från flygplatsen och första veckans boende i universitetets studentboende. Behöver du ordna med en första övernattning i Havanna på väg till Cienfuegos kan du få hjälp med detta.

I regel studerar minst 15-20 svenskar i Cienfuegos varje termin. Gruppen har en egen samordnare på universitetet och det finns en svensk kursansvarig som kan stötta dig under din vistelse på Kuba, det sker dock på distans.

  1. Individuell studietid

Om du har problem att vara i Kuba under en hel termin eller om tiderna för terminskursen kanske inte passar dig kan du ansöka om en individuell studieplats. (OBS! Vill du få en förmånligare taxa för din studietid behöver du först bli medlem i Svensk-Kubanska föreningen.)

Nya kurser i spanska börjar den första måndagen varje månad under perioden februari-juni samt september-november. En kursperiod är minst 4 veckor med 15 timmars lärarledd undervisning/vecka, undervisningen kan ske på förmiddagar eller eftermiddagarna. Du läser spanska i en liten klass. Beroende på din språkliga nivå kan det hända att du blir den enda studerande från Sverige i din spanskaklass, men vi försöker samordna de individuella studerande med de svenska språkgrupperna i största möjliga mån.

Också som individuell studerande får du hjälp av Kvarnby folkhögskola när det kommer till kontakten med universitetet, ordnande av boende med mera. Du får också tillgång till skolans förberedande distanskurs och deltar i kursens tilläggs- och studiebesöksprogram tillsammans med de personer som läser Kvarnby folkhögskolas terminskurser i Cienfuegos.

Foto: privat

Att studera i Cienfuegos

Alla utländska studerande inleder sina studier med ett diagnostiskt prov varefter det bestäms på vilken nivå du ska börja studera – universitetet erbjuder kurser på alla nivåer från nybörjare till avancerade förkunskaper. Grupperna är i regel små. Du har alltid en nära kontakt med dina lärare som vanligen är lyhörda för önskemål. Flexibilitet och anpassning är utmärkande drag. Har du några speciella intresseområden eller önskemål – prata med dina lärare. Förutom spanska så är engelska det språk som dina lärare och universitetets personal talar.

För att kunna studera i Cienfuegos behöver du ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Dessutom måste du ha en giltig reseförsäkring som täcker tiden för din vistelse i Kuba. Detta behöver du för att kunna få visum till Kuba.

Studieekonomi

Till skillnad från de kommersiella språkkursanordnarna tar Svensk-kubanska föreningen eller Kvarnby folkhögskola inte ut någon avgift, men du betalar själv för din resa, ditt visum och din resa till Kuba. När du är i Kuba tillkommer dessutom kostnader för logi, kurslitteratur, program, olika myndighetsavgifter etc.

Läser du en terminskurs så finns en kostnadskalkyl för hela vistelsen på Kvarnby folkhögskolas hemsida. Som individuell studerande med medlemskap i svensk-kubanska föreningen kan du räkna med en kostnad på drygt 2 500 kronor/ månadskurs plus boende, kost och logi. Kostnaden för material, program, myndighetsavgifter med mera betalas kontant på plats i Cienfuegos.

För att finansiera dina studier hos Kvarnby folkhögskola/Cienfuegos universitet kan du ansöka om studiemedel. Mer info om reglerna för studiemedel, till exempel åldersgränser, hittar du på csn.se.

Kontakt

Mer information om språkkurserna i Cienfuegos, kontaktuppgifter samt en webbanmälan hittar du på www.kvarnby.se