dinero-eu

dinero-eu

De som säljer sig till USA belönas rikligt. USA:s egna diplomater i Kuba har kritiserat oppositionen för att bara vara intresserad av dollar.