Svar från en vanlig venezolan till Uruguays f.d. president Pepe Mujica

Kära Pepe Mujica.

Jag är en venezolan som heter Eduardo Viloria Daboín. Jag är 41 år och bor i Caracas. Jag är far till en 16-årig dotter med autism och en 10-årig pojke som spelar fotboll, schack och håller på med cirkuskonster. Precis som du har jag många skäl till att inte vilja att det blir krig i mitt land. Men jag skulle vilja säga några saker om det budskap du sänder ut om Venezuela.

ra Pepe, du börjar med att undra om kriget, som Clauzewitz sa, kommer att vara politikens fortsättning med andra medel. Låt mig då förklara en sak: Välkommen till det 21:a århundradet, den historiska tid då USA föresatt sig att vända på denna maxim. Därför att för USA är politiken fortsättningen på krig med andra medel, och inte tvärtom. Det är just det som nu tillämpas mot Venezuela och det är det du, uppenbarligen utan att inse det, förespråkar med ditt budskap.

Du uppmanar att ta till politiken för att undvika krig, men du glömmer att ett krig redan påbörjats i Venezuela. Sedan flera år är landet utsatt för en våldsam attack på sin ekonomi och landets befolkning har i åratal varit föremål för en brutal psykologisk krigföring. Du glömmer också att USA iåratal militärt omringat Venezuela och använder sig av Colombias territorium som en favoritplats för hotfulla utplaceringar av trupper. Dessutom har man nyligen förflyttat fler trupper till Colombia, Puerto Rico, Dominikanska republiken och Curacao. Det är sant att USA inte har släppt några bomber över Venezuela ännu, men den militära omringningen, den ekonomiska belägringen, stölden av Venezuelas pengar och tillgångar i utlandet, de ständiga psykologiska operationerna och infiltreringen av legosoldater och paramilitärer,är konkreta krigshandlingar definierade som sådana även i Pentagons uppdaterade krigsmanualer. Vet du att den 23 februari försökte man från colombianskt territorium våldföra sig på Venezuelas territoriella överhöghet med hjälp av legosoldater, men det misslyckades tack vare insatserna från FANB, BNP och det organiserade folket? Vet du att detsamma hände i den södra delen av landet, på gränsen till Brasilien? Har du trots medias blockering av sanningen om Venezuela fått veta att den 24 februari attackerade 60 legosoldater en venezolansk militärpostering nära gränsen till Colombia?

Du har utan tvekan har rätt i att man ska använda politiken för att undvika krig, men hur gör vi om USA i stället för att börja med politiken och ge en möjlighet till dialog och förhandlingar börjar med våld och krigshandlingar?

Du själv säger att det behövs politik och att politik är att vilja förhandla. Problemet är att du föreslår att förhandlingar är att acceptera de villkor som USA försöker ställa. Du säger att förhandlingar är att undvika omringning, men glömmer att det första USA har gjort är att omringa Venezuela, hota, rikta sina kanoner mot landet och angripa det. Det är uppenbart att USA inte alls vill förhandla utan bara ställa sina villkor och inget annat. Och just det första villkoret man ställerär det du sätter som ett första steg för att förhandla och undvika krig – att Maduro lämnar det ämbete som Venezuelas folk valt honom till i lagliga och legitima val, och öppnar för en ny och godtycklig valprocess.

Du talar också om mer demokrati som enda sättet att undvika krig. Men du glömmer att den bolivarianska revolutionen är den process där de mest djupgående demokratiska förändringarna skett på kontinenten under de senaste 20 åren och att det var just USA och de politiska ledare som idag låter sig styras av makthavarna i det landet som genomförde en kupp som störtade Chávez 2002, och därefter en oljekupp mellan december 2002 och januari 2003, och sedan försökt att sätta Venezuela i brand 2013, 2014 och 2017, för att störta president Maduro eftersom de inte lyckades besegra honom politiskt.

Du vågar dessutom attackera de venezolanska institutionerna och påstår att det i Venezuela råder en förtroendekris. Låt mig påminna dig om att efter folkomröstningen mot Chávez (där den bolivarianska revolutionen segrade i det som var den finaste demokratiska processen i hela vårt lands historia), då det var omöjligt att politiskt besegra honom, det var då den psykologiska och mediakrigföringen började för att beröva de venezolanska institutionerna deras legitimitet och underminera deras trovärdighet. Denna operation har inte upphört sedan dess. Nästan 15 år senare har effekten av den psykologiska krigföringen blivit så djup att även personer som du idag kan påstå att i Venezuela finns det inga tillförlitliga institutioner för att säkerställa fria och öppna val.

Och jag tar tillfället i akt att fråga dig: Ser du de historiska konsekvenserna av vad ett genomförande av förslaget att, bara 8 månader efter genomfört presidentval, hålla val i Venezuela med FN som enda garant för dess omfattning, mångfald och öppenhet? Inser du att du med detta validerar det godtyckliga underkännandet av Nicolás Maduro som president, som USA gjorde den 10 januari i år? Inser du att ditt förslag stödjer en annullering av folkens suveränitet och självbestämmande, då detta skulle legitimera vem som helst att i vilket land som helst med en hyfsad mobilisering kan utropa sig själv till president i landet bara för att denne har ekonomiskt, politiskt, medialt och militärt stöd av ett mäktigt land som är villigt att använda krig för att installera denne som president?

Du föreslår detta och talar samtidigt om demokrati, men glömmer att den venezolanska oppositionen, som håller på att försöka framkalla en kupp, var densamma som beslutade att inte delta i det senaste valet just för att idag kunna prata om Nicolás Maduros illegitimitet. Du borde göra lite efterforskningar så att du kan inse att svagheten som hindrar den venezolanska oppositionen från att komma till makten beror enbart på deras egna brister, deras egen oförmåga att få fram en ledning, utgöra ett seriöst och konsekvent alternativ för landet som inger hopp och politisk entusiasm. Denna opposition har varit så medelmåttig och så fokuserad på sina egna ekonomiska intressen och maktbegär, att den inte ens har kunnat dra politiska växlar på det missnöje som uppstått pga Venezuelas ekonomiska och sociala kris som orsakas av blockaden. Ledarskapet för denna opposition är så fjuttigt att det inte ens har kunnat samla styrka utifrån de många fel och avvikelser som begåtts av delar av den bolivarianska regeringen. Inser du inte att Trump, Pence, Pompeo, Bolton och Rubio var tvungna att själva kliva fram och direkt leda oppositionen i Venezuela för att i någon mån väcka liv i oppositionens sociala bas, då denna opposition helt saknar trovärdighet och ledarskap? Kom inte då och säg att Venezuela behöver FN för att ge garantier för en absolut öppen valprocess och med deltagande av alla.

Och vet du förresten varför?

Jo, just på grund av det du säger om den geopolitiska och geostrategiska bakgrunden till konflikten i Venezuela. Där har du helt rätt. Grunden är USAs behov att ta kontrollen över Venezuelas olja och alla dess enorma rikedomar. Men, förutom alla dina andra förbiseenden, du glömmer också att just på grund av detta bryr sig USA inte ett skvatt om demokrati och frihet i Venezuela eller välfärd för dess folk. Den enda demokrati som USA är intresserad av är den som gör att den kan tillsätta en president som tjänar dess intressen och där den direkt kan förvalta institutionerna till förmån för sig själv. Dessutom är detta så sant, att USA inte ens är intresserade av Venezuelas kontinuitet som nation och republik, utan snarare av dess fragmentering, dess upplösning, så att kaos och våld kan öppna dörren för två stora affärer: kontroll av naturrikedomarna och ett långvarigt krig som kan fylla den enorma vapenindustrins kassakistor.

Bara en sak till: Tycker du inte att det är genant att ”desperat” vända sig till Europa för att de ska göra något för att undvika ett krig? Glömmer du att Europa är en kontinent där monarkier fortfarande råder och där hela stater backas upp av penningtvätt åt internationella brottssyndikat? Glömmer du att Europa fortfarande har kolonier i Afrika, Asien och ditt älskade Latinamerika? Kom ihåg att förutom USA och Kanada är det Europa som tillämpar ekonomisk krigföring mot Venezuela och som stjäl miljarder dollar i pengar och guld. Kan man då be Europa göra något?

Kära Pepe, jag avslutar detta brev här. Jag skulle kunna skriva mer, men jag har sagt det viktigaste och det får räcka. Du framställs som en enkel och ödmjuk man. Om detta inte bara är en mediakonstruktion hoppas jag att du kommer att göra dig besväret att läsa dessa rader och reflektera över det beklagliga budskap som du skickat ut till världen.

Eduardo Viloria Daboín

Resumen Latinoamericano 190301

 

Respuesta de un venezolano común y corriente al expresidente Pepe Mujica