Svar på ledarartikel i GP, JP med flera nyliberala tidningar

För någon vecka sedan hade flera (alla?) nyliberala tidningar i Sverige en ledare skriven av Göteborgs Postens Malin Lernfelt. Här får hon svar i Jönköpingsposten, som faktiskt publicerade svaret. Och som Lernfelt fick ge direkt respons på. Lernfelt har kallats GP:s mest okunnige ledarskribent. Det bekräftar hon med råge i sin ledare och sitt svar. 

Okunnigt och felaktigt om Kuba

Det sägs mycket okunnigt och felaktigt om Kuba i svenska massmedier, som när Radions P1 för en tid sedan hävdade att kubanska regimkritiker inte får lära sig engelska och att deras barn vägras tillträde till universitetsstudier. Eller när Malin Lernfelt i en JP-ledare 12/1 hävdade att unga kubaner tvångsansluts till kommunistiska ungdomsförbundet och att alla anställda måste skriva på en lojalitetsförklaring till det styrande partiet. Inget av detta är sant. Det vet jag efter att under ca 15 år ha koordinerat ett student/lärarutbyte mellan Jönköping University och kubanska universitet där ca 50 lärare och studenter deltagit. Under denna tid har jag tidvis arbetat på Kuba, undervisat, rest och bott i många olika familjer. Jag har också träffat och diskuterat kubansk politik med ledande regimkritiker som Osvaldo Paya, Laura Pollan och Oscar Espinoza.

Vad som däremot är sant om Kuba är följande:

-Man har, enligt WHO, bästa hälsan och hälso-och sjukvård bland alla låginkomstländer. Den är gratis och tillgänglig för alla. Medellivslängd är högre, och barnadödligheten är lägre än i USA

-Man har, enligt UNICEF, låginkomstländernas bästa och jämlikaste utbildningssystem. Den kubanska befolkningen är mycket välutbildad.

– Kuba är, enligt WWF, det enda landet i världen som har en rimlig levnadsstandard (mätt som HDI) samtidigt som man har en långsiktigt hållbar resursförbrukning (mätt som EFI)

– Kuba exporterar inte vapen men utbildning och sjukvård. Den stående HenryReeves-brigaden har bistått med medicinsk hjälp vid många katastrofer över hela jorden. Nu senast har kubanska läkare hjälpt till att bekämpat Coronapandemin i ca. tjugo länder (däribland Italien, Spanien och Andorra) och lyckats mycket bra med pandemibekämpningen på Kuba, endast 14 döda/miljon innevånare (jämfört med Sveriges 954).

-Kubas erkänt framgångsrika biotekniska industri håller nu på att utveckla Covidvaccin som skall vara billigt och tillgängligt för låginkomstländerna (som hittills bara fått 25 av de ca 25 miljoner vaccindoser som producerats!)

Allt detta har man lyckats åstadkomma trots en mycket hård blockad från USA som på alla sätt försöker försvåra situationen för kubanerna. Exempelvis genom att hindra import av medicinsk utrustning (något som fördömts av FN) och straffa länder som handlar med Kuba, inklusive de som får medicinsk hjälp av Kuba). USA har också en lagstiftning som säger att man skall arbeta för att störta den kubanska regeringen (Helms-Burtonlagen) och USA satsar årligen miljontals dollar på sådan verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående måste jag nog erkänna att jag är imponerad av Kuba och av det kubanska folket och är något av en ”kubakramare” vilket Malin Lernfelt tycker är så ”ovärdigt”.

Men allra mest imponeras jag av kubanernas stora stolthet, deras vänlighet och livsglädje i den svåra situation de befinner sig i på grund av USA:s blockad. Den ”ofrihetens våta filt” som Malin Lernfelt menar ligger över kubanerna, märker man inte mycket av när man är där. Åk gärna dit får du se!

Jörgen Svedbom

koordinator för JU:s student/lärarutbyte med Kuba 2002-2019

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)