Svensk-Kubanska erbjuder Lotten Collin, Sveriges Radio, hjälp

Svensk-Kubanska skickar Kubas Grundlag till Lotten Collin för att ge henne fakta istället för hennes egna tyckanden och gissningar (som är fel)

Lotten Collin

Sveriges Radio P1

105 10 STOCKHOLM

Hej,

Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin behöver uppenbarligen hjälp för att inte fortsätta att sprida ”fake news”. I sin rapportering från Kuba, och nu senast om valen där, upprepar hon gång på gång påståendet att endast Kommunistpartiet får delta i valen. Det stämmer inte.

Att Kuba har en deltagardemokrati med personval, inte partival, verkar hon inte kunna/vilja ta till sig. Kommunistpartiet har ingen roll att spela i valen. Människor väljs utifrån de meriter och egenskaper de besitter. De väljs inte för att något parti placerat dem på en lista.

Mycket skiljer Kubas deltagardemokrati från Sveriges parlamentariska system, och än mer från de många korrupta systemen i den Amerikanska regionen, där röstköp, korruption, penningförmögenheter och mord ingår i paletten.

För att hjälpa Collin på traven, och om möjligt höja sanningshalten i SR:s rapportering, har vi nöjet att skänka ett exemplar av ”Republiken Kubas Grundlag”. Vi hyser den naiva och fåfänga förhoppningen att SR bättre ska leva upp till sina vackra principer om sanningsenlighet och opartiskhet.

2018-03-13

Med vänliga hälsningar,

Zoltan Tiroler, ordförande

Svensk-Kubanska Föreningen