Lotten_Collin_brevSR

Lotten_Collin_brevSR

Svensk-Kubanska skickar Kubas Grundlag till Lotten Collin för att ge henne fakta istället för hennes egna tyckanden och gissningar (som är fel)