Svensk-Kubanska Föreningen och Kubaner i Sverige uttalar sig

Uttalande från Svensk-Kubanska:

Kubas gator tillhör revolutionen!

Svensk-Kubanska Föreningen intensifierar sin solidaritet med Kuba. Idag skickade vi ytterligare 5 000 euro till mediCuba-Europa utöver de 74 000 euro som vi i år hittills skickat. Pengarna används till sprutor och andra medicinska förnödenheter som Kuba akut behöver för sina ”Made in Cuba” Covid-19 vacciner. Andra latinamerikanska länder kommer också att kunna få tillgång till Kubas vacciner. Insamling av mer pengar till vårt konto ”Mediciner för Kuba” fortsätter och är en prioritet. I april anlände våra två nordiska containrar fyllda med donationer till Kuba. Planering av fler containrar pågår.

Dessa dagar är Kuba i fokus i de stora medierna. Vi behöver dra nytta av denna uppmärksamhet för Kuba genom att sprida så mycket information som möjligt i sociala medier, på vår webb www.svensk.kubanska.se, i våra gatuaktiviteter, våra publikationer, våra flygblad. Vi kräver utrymme i de vanliga medierna. Vi uppmanar vår regering att frigöra biståndsmedel till Kuba! Vi fördömer USA:s blockad! Vi påminner om att Joe Biden i sin presidentkampanj lovade att vidta åtgärder mot de 243 sanktioner som Trump hade beordrat för att skärpa blockaden, men Biden har inte gjort någonting. På samma sätt som Trump gav exekutiva order för att förvärra blockaden har Biden makten att upphäva blockaden.

Mainstream media ger röst åt människor i Miami som vädjar om en ”humanitär korridor” till Kuba, dvs. ett ingripande från USA som alltid innefattar militära styrkor. Miamis borgmästare säger att man bör överväga att bomba Kuba! Dessa människor säger inte ett ord av fördömande mot den kriminella blockaden. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att avslöja hyckleriet och alla hot och den vidriga propagandan, och även hur imperialisterna är aktiva när det gäller att använda sociala medier i försök att manipulera människor med hjälp av sina välbetalda hantlangare i Kuba.

Kampen fortsätter!

Stoppa blockaden!

Solidaritet med Kuba!

Svensk-Kubanska Föreningen, Stockholm den 14 juli 2021

Uttalande från Cubanos por Cuba (Kubaner för Kuba) 

”De flesta kubaner stöder Castro,  det enda sättet att undergräva kubanernas stöd för sin Revolution, är genom att skapa det missnöje och den bristsituation som uppstår på grund av de ekonomiska, materiella svårigheter som USA på alla möjliga sätt skapar för att undergräva Kubas ekonomi, det är den politik  som på bästa sätt kan beröva Kuba pengar och förnödenheter,  minska landets ekonomiska tillgångar och lönernas köpkraft, orsaka hunger, förtvivlan för att störta regeringen ” . L. Mallory, Vice statsminister för interamerikanska frågor, 6 april 1960

USAs särskilda lag för ”Handel med fienden” från 1917, har tillämpats mot Kuba från och med 1963. För närvarande är Kuba det enda landet i världen mot vilket USA fortfarande tillämpar sanktioneras enligt denna lag. Det enda USAs blockad uppnår är att orsaka det kubanska folket lidande. Som Mallory sa redan 1963, innebär det att genom hunger driva folket till förtvivlan i förhoppningen att de ska störta sin regering.

Den senaste veckan började motståndare tala om ”behovet av en humanitär korridor” för att möta krisen för hälsovård och försörjning med basvaror.”

Igår trodde USA att de hade lyckats. Desperata kubaner gick ut på gatorna för att klaga över krisen, inte för att störta någon regering.

Felaktiga uppgifter om antalet demonstranter, påstådda angrepp på statliga institutioner och Kommunistpartiets kontor sprids på sociala nätverk. Vi har genom våra släktingar och vänner i Kuba kunnat bekräfta att de flesta av dessa uppgifter är falska.

Att framkalla förtvivlan och hunger för att driva folket ut på gatorna är målet för USAs Kubablockad, och det var vad som hände. Det var ett grovt försök att undergräva den politiska process som de allra flesta kubaner har beslutat är den rätta för Kuba.

De antidemokratiska krafterna vill inte acceptera majoritetsbeslut. För att uppnå sitt mål vill de att Kuba ska invaderas, bombas, förstöras. Det har många av de som stöder gruppen ”Patria y Vida” Fosterland och Liv, sagt offentligt. De önskar mer smärta och förstörelse för vårt land och folk. Dessa krafter både i Kuba och utomlands försöker nu få till stånd ett inbördeskrig.

Dårar! Igår gick folket, kubanerna ut på gatorna för att visa att trots motgångar är de flesta övertygade försvarare av vår rätt till självbestämmande och frihet och stöder vårt system.

Kuba behöver ingen humanitär korridor, det Kuba behöver är ett slut på blockaden.

Kuba behöver inte väktare av demokrati och frihet, vi vet vilka de är,  för vi vet att med dem kommer bara blod och offer.

Kuba behöver inte ett inbördeskrig! Till dödens beskyddare, de journalister som i svenska medier förvränger Kubas sanning: sluta spela med människors liv i andra länder. Det är inte journalistik, det är manipulation av sanningen för att framkalla våld.

President Biden, Europaparlamentets ledamöter, vi har skrivit till er flera gånger och bett er sluta angripa Kuba. Sluta nu! Vårt folk förtjänar fred, lugn och respekt.

President Biden, sluta hoppas på att det värsta ska hända. Häv blockaden nu !!!

Kubaner för Kuba, Sverige 210712

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0