Svensk-Kubanska genomför lyckad nationell konferens

Lyckad konferens i Stockholm

Helgen 9 – 10 oktober genomförde Svensk-Kubanska Föreningen en nationell konferens i Stockholm. Ett 80-tal medlemmar från Östersund och Umeå i norr till Lund och Malmö i söder samlades till konferensen, som utlystes i våras i samband med årsmötet då vi på grund av pandemin inte kunde ha ett fysiskt möte. Vår avdelning i huvudstaden ombesörjde de praktiska arrangemangen.

Lördagen ägnades åt information och föredrag med Ulf Hultberg som konferencier.

  • Efter en inledning om vikten av arbetet i solidaritet med Kuba och det progressiva Latinamerika, fick vi se ett bildspel om Svensk-Kubanskas omfattande verksamhet runt om i landet.

 Ambassadör Alba Soto talar om pandemin, blockaden, protesterna och livet på Kuba. 

  • Kubas nya och dynamiska ambassadör i Sverige, Alba Soto, höll ett mycket uppskattat tal om läget i Kuba och svarade på frågor.

Ylva Thyr från Proletären FF överlämnade en check på drygt 72 000 kr från överskottet på årets Fredslopp till Kubas ambassadör Alba Soto och Svensk-Kubanska Föreningens kampanj ”1 miljon kanyler till Kuba!” Till höger står konferenciern Ulf Hultberg och myser. PFF ger lika mycket till en kvinnoorganisation i Gaza. Nästa år genomför vi Fredsloppet på än fler orter och i än större omfattning!

 Svensk-Kubanska Föreningens kampanj ”1 miljon kanyler till Kuba!” före årsskiftet går vidare

  • Jan Strömdahl från Stockholmsavdelningen visade på den upprörande kontrasten mellan Sveriges politik gentemot Kuba och den blodsbesudlade regimen i Colombia. Vad gäller Kuba samarbetar Sverige inte med några av landets myndigheter eller regeringsorgan, medan det motsatta gäller Colombia.
  • Kajsa Ekis Ekman och Francisco Contreras pratade om läget i Latinamerika och diskussionen efteråt tog upp den latinamerikanska högerns förakt för demokrati.

Francisco Contreras och Kajsa Ekis Ekman

De kulturella inslagen var många med diktläsning, teater, musik, bildvisning, konstauktion med mera. Bland de som framträdde fanns Ayli Garcia, Xavier Castro, Oskar Wigren, Jan Hammarlund, Hendrik Pastén, Zafiro

Hälsningar kom, förutom från Kubas ambassad och Proletären FF, också från det Kubanska Institutet för Vänskap mellan Folken ICAP, Svensk-Kubanskas motsvarigheter i Norge och Danmark. Finland hade en representant på plats, Folke Westerholm, framförde en hälsning.  

Musik och middag avslutade dagen.

 Några av de många kulturinslagen under lördagen

Söndagen ägnades åt Föreningens arbete och hur den ska utvecklas vidare. Medlemsvärvning, kampanjerna för kanyler till Kuba, nästa containerinsamling, medier och ungdomsarbete var några av frågorna som diskuterades.

Efter lunch spreds de nöjda deltagarna ut över landet, klokare och entusiasmerade för det fortsatta arbetet.

211010

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

 Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0