Svensk-Kubanska ger liberalen Malm svar på tal i Aftonbladet

???
Bombliberalen Fredrik Malms värnande om demokrati klingar falskt

Fundera på din egen demokratisyn, Malm

Liberalernas utrikespolitiske talesman Fredrik Malm går till attack mot sina hatobjekt Kuba, (v) och Svensk-Kubanska Föreningen (AB 11/7).

Det är riktigt som Malm skriver att Svensk-Kubanska stöder den socialistiska revolutionen på Kuba. Det gör vi med stolthet. Det är en revolution som inneburit att det kubanska folket har rättigheter som de flesta saknar. Exempelvis:

Alla barn har rätt till gratis skolgång. Läskunnigheten och utbildningsnivån är högre än i USA.

Alla kubaner har rätt till gratis hälsovård. Medellivslängden är högre än i USA, barnadödligheten är lägre.

Kubanerna lever i ett tryggt land, fritt från grov kriminalitet, gängvåld och droger.

Kuba driver en självständig utrikespolitik, där internationell solidaritet är adelsmärket. Drygt 6 procent av BNP avsätts till internationellt bistånd och Kuba står ensamt för ca en tredjedel av allt medicinskt bistånd till fattiga länder. Inget rikt land kommer i närheten av det kubanska biståndet, som gynnat miljoner och åter miljoner fattiga.

Att värna sin självständighet har sitt pris, vilket kubanerna fått känna inpå bara skinnet. USA:s kriminella och av FN fördömda blockad fortgår i ominskad omfattning. Den åstadkommer enorma ekonomiska kostnader för landet och lidande för befolkningen. Det är det som gjorde att många kubaner lämnade landet när de automatiskt togs emot med öppna armar i USA. Men de var ekonomiska flyktingar, inte politiska, vilket upprörde exilmaffian i Miami. Nu, när kubanerna får samma behandling som andra, har utvandringen minskat drastiskt.

USA:s undergrävande verksamhet fortsätter. Här skulle media med fog kunna rapportera om försök att påverka andra länder! I år, liksom förra året och nästa år, satsar USA 20 miljoner dollar öppet på finansiering av grupper som arbetar för USA:s mål, dvs. att få till stånd en nyliberal regering. Ytterligare närmare 30 miljoner satsar USA på propaganda riktat mot ön. Till detta kommer hemliga projekt, som avslöjas med oregelbundna intervall. Varje nation har rätt att skydda sig mot en sådan inblandning. Att som Malm inte ha med detta i bilden när man diskuterar brister i Kuba, det är att förvanska sanningen.

Malm har en selektiv syn på diktatur och demokrati. I Kuba förekommer inga politiska mord, inga försvinnanden, tortyr eller utomrättsliga avrättningar (dödsstraffet är dessutom i praktiken avskaffat). Det i motsats till länder som Malm inte kritiserar. Men inte nog med det. Malm vill inskränka demokratin också i Sverige. Då tänker jag inte i första hand på liberalernas heta önskan att göra Trump till vår ÖB via NATO. Nej, jag tänker på lokala händelser.

När ett möte om Venezuela arrangerades i Jönköping i vintras drog Malm igång ett drev mot ABF (en av arrangörerna) på Facebook. Malm ansåg det ”bisarrt” att ett sådant möte fick hållas och krävde att ABF skulle stoppa det. Malm skriver: ”därför måste Socialdemokraterna och ABF:s ledning agera för att en gång för alla sätta stoppa för den här propagandan som pågår inom ABF.” Alltså en direkt uppmaning till censur. Samma sak har hänt tidigare i Norrköping, Eskilstuna och nyligen i Sundsvall. Malms svans hakade på i Facebook och föreslog att ABF skulle läggas ner och personalen skickas till arbetsläger i Nordkorea. ABF utsattes för hot och tvingades kontakta polisen. Inget avståndstagande från Malm.

Det är inte demokratin Malm ömmar för. Det som upprör Malm är att USA inte lyckats tvinga Kuba till lydnad.

Zoltan Tiroler, Svensk-Kubanska Föreningen

Vårt nerkortade svar finns på: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zL1qB5/fundera-pa-din-egen-demokratisyn-malm

Malms artikel: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9mdaVp/ar-kubas-diktatur-okej-igen-jonas-sjostedt