Svensk-Kubanska inför FN-omröstningen av blockaden mot Kuba

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningen inför omröstningen i FN om USA:s blockad av Kuba:

I samband med den kommande omröstningen i FN uttalar Svensk-Kubanska Föreningen ännu en gång sitt kategoriska fördömande av USA:s blockad av Kuba.

För 30:e gången förenar vi våra röster med närmare 200 regeringar och statsöverhuvuden, tusentals solidaritetsorganisationer och miljontals människor i hela världen som alla uppmanar till ett slut på mer än 60 års tortyr av det kubanska folket.

Ännu en gång kommer vi se en i det närmaste enhällig röst från världens nationer som kräver ett slut på blockaden.

Ännu en gång kommer vi se föraktet från supermakten mot världens samlade vilja.

Ännu en gång kommer USA ignorera internationell rätt, FN-stadgan och önskemålen från världens folk och nationer.

Ännu en gång kommer Vita Huset att undergräva FN:s auktoritet och en internationell rättsordning baserad på lag, humanitet, ömsesidig respekt och god vilja.

Häv blockaden av Kuba!

Svensk-Kubanska Föreningen, Stockholm 30 oktober 2022

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72