Sven Wollter o Hasse Nilsson 2006

Sven Wollter o Hasse Nilsson 2006

Sven Wollter och Hasse Nilsson i ett uppträdande 2006 för Kuba