Svensk-Kubanska om oljebranden i Matanzas, Kuba

Från Svensk-Kubanska Föreningen

www.svensk-kubanska.se

Uttalande till stöd för Kubas folk och regering

 

Svensk-Kubanska Föreningen sänder sina kondoleanser till det kubanska folket med anledning av oljebranden i supertankerhamnen i Matanzas

Svensk-Kubanska Föreningen sänder våra djupaste kondoleanser till familjerna till de döda, skadade och saknade vid brandolyckan i Matanzas. Våra tankar går också till räddnings-tjänsten och personalen inom sjukvården som gör sitt yttersta för att släcka branden och behandla de skadade.

Det värmer våra hjärtan att Mexiko och Venezuela skickar tekniska specialistteam, utrustning och kemikalier för brandbekämpning för att hjälpa till i denna extremt svåra situation. Ledare i Latinamerika säger att Kuba alltid har skickat sina läkare och akutteam när latinamerikanska länder har drabbats av tragedier som orkaner, jordbävningar och pandemier. Nu behöver Kuba vår solidaritet. Och i ännu högre grad på grund av USA-regeringens pågående kriminella blockad mot ön. Vi kräver att USA omedelbart häver sin blockad för att underlätta leverans av bistånd för att bekämpa branden och behandla de skadade.

Vi uppmanar vår egen svenska regering, och också EU, att skyndsamt erbjuda praktiskt stöd till Kuba med hjälp vid denna katastrof, i linje med andemeningen i Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Kuba och EU (PDCA).

I solidaritet och vänskap med folket i Matanzas och Kuba öppnar nu Svensk-Kubanska Föreningen sitt konto för solidaritetsinsamling för att stödja Kuba för hjälp till Matanzas i denna kritiska stund; Mediciner för Kuba, Pg 23 57 15-0. Swish 123 182 3772

Skriv: MATANZAS

#FuerzaMatanzas  #FuerzaCuba  #CubaNoEstáSola

Måndagen den 8 augusti 2022

Svensk-Kubanska Föreningen

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72