Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin fälld i Granskningsnämnden

Foto: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Att det är näst intill omöjligt att få rätt i Granskningsnämnden, GRN, när det gäller rapporteringen i Public Service är det många som fått uppleva. Den grovt tendentiösa nyhetsförmedling vi matas med, inte minst från Latinamerika, har föranlett mängder med anmälningar både mot Sveriges Radios nuvarande Latinamerikakorrespondent Lotten Collin, som hennes företrädare Lars Palmgren. (Som öppet och entusiastiskt stödde statskuppen 2002 mot den demokratiskt valde presidenten Hugo Chávez i Venezuela).

Dessa journalister har mest framstått som talesmän för Vita Huset i sina rapporter om Kuba, Venezuela och andra länder. Men morgonen 18 mars 2018 gick Collin för långt i P1 när hon helt fräckt påstod att man måste vara med i Kommunistpartiet för att få bli vald till Kubas Nationalförsamling. Denna lögn, en av flera, anmäldes av åtminstone en medlem i Svensk-Kubanska Föreningen. Att det kan löna sig i längden att anmäla lögner och rena faktafel visar dagens beslut i GRN. Så fortsätt att anmäla! Det är definitivt ingen merit för en journalist att ha fällningar i GRN.

Idag, 1 oktober kom GRN:s utlåtande:

SAKEN
Ekot, P1, 2018-03-11, kl. 8.00, inslag om val på Kuba; fråga om saklighet

BESLUT
Inslaget fälls. Det strider mot kravet på saklighet.

FÖRELÄGGANDE
SR ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

 

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden konstaterar att det i inslaget sades ”Enligt Kubas grundlag

kan du enbart väljas om du tillhör kommunistpartiet.” Då SR i sitt yttrande inte

visat grund för uttalandet strider inslaget mot kravet på saklighet. Vad SR anfört

om att det i praktiken endast är ledamöter som godkänts av kommunistpartiet

som tillåts ställa upp ändrar inte den bedömningen.

Detta beslut har fattats av Malin Bonthron, Clas Barkman, Berivan Yildiz,

Staffan Dopping, Bo-Erik Gyberg och Gunnar Springfeldt efter föredragning av

Cecilia Smitt Meyer.

I anmälan hade anförts att:

ANMÄLAN

Anmälaren är kritisk till att utrikeskorrespondenten sa att endast personer

utsedda av kommunistpartiet fick delta i valet till Kubas nationalförsamling

enligt landets grundlag. Anmälaren anför därtill följande. Genom att inte korrekt

återge hur valen sker i enlighet med Kubas grundlag gav korrespondenten en

felaktig bild av valet. Korrespondenten nämnde inte att det är ett strikt personval

och att inga partier får delta. Nomineringar sker via olika folkliga

massorganisationer så som fackföreningar.

181001

Hela beslutet får du om du klickar på länken till en pdf-fil nedan

GRN_Collin Beslut