Svidande bakslag för Kubahatarna i Madrid

José Manzaneda, Cubainformacion. Foto: Prensa Latina

Svidande bakslag för Kubahatarna i Madrid

Enligt domen från brottmålsdomstol 31 i Madrid frikändes journalisten José Manzaneda, samordnaren för Cubainformación och föreningen Euskadi-Cuba från de tre brott som de anklagats för av ordföranden för ”anti-Castro”-föreningen Prisioners Defenders, Javier Larrondo, och för vilka han hade begärt sex års fängelse och höga böter för var och en av de anklagade. Larrondo ålades också att betala en del av kostnaderna för sin obetänksamhet och ond tro när han upprätthöll anklagelsen mot den ovannämnda föreningen.

Den 31:a brottmålsdomstolen i Madrid frikänner både journalisten José Manuel Manzaneda och föreningen Euskadi-Cuba från de tre brott som de hade anklagats för av ordföranden för anti-Castro-föreningen Prisioners Defenders, Javier Larrondo, och för vilka han hade begärt sex års fängelse för var och en av de anklagade. Domstolen dömer den senare att betala en del av kostnaderna för sin vårdslöshet och onda avsikter när han vidhöll anklagelsen mot föreningen.

Den 5 oktober 2020 publicerade journalisten José Manuel Manzaneda från Cubainformacion en artikel med rubriken ”Att skapa en hälsokris på Kuba, målet för kriget mot dess medicinska samarbete” på webbplatsen www.cubainformacion.tv. Där kritiserade han den ståndpunkt som ordföranden för anti-Castroföreningen intog i fråga om det medicinska samarbete som den kubanska regeringen bedriver i olika länder runt om i världen. Manzaneda ansåg att Larrondo, liksom Donald Trump, borde behandlas som en ”krigsförbrytare”.

Förutom att påpeka att artikeln inte uppfyller de juridiska och rättsvetenskapliga kraven för att anses vara ärekränkande eller uppmana till hat, drar domen slutsatsen att beskrivningen av ”krigsförbrytare” inte är kränkande och kan betraktas som en ”journalistisk överdrift” om den analyseras ”tillsammans med resten av innehållet i artikeln”. Domen anser att journalisten kan ha agerat, snarare än med ett stötande motiv, med en ”avsikt att kritisera, anklaga, vilket ligger inom gränserna för yttrandefriheten”.

I domen döms Javier Larrondo att betala en del av rättegångskostnaderna, eftersom ”den anklagande parten visade stor hänsynslöshet när den riktade sin anklagelse mot Euskadi-Cuba Association” för brotten förtal och ärekränkning, eftersom en juridisk person inte lagligen kan begå sådana brott.

”Jag måste uttrycka min tillfredsställelse med domen, inte bara för att ha avslöjat Larrondos brottsliga handling som ett sätt att angripa en ideologisk rival i fråga om kubanskt medicinskt samarbete och begära höga fängelsestraff för en enkel journalistisk artikel, utan särskilt för det övervägande som gjordes i domen att artikeln skyddas av den grundläggande rätten till yttrandefrihet”, säger Endika Zulueta San Sebastián, advokat för José Manzaneda och Euskadi-Cuba Association.

Cubadebate 240220 (ZT)

Coordinador de Cubainformación y Asociación Euskadi_Cuba absueltos de falsas acusaciones tras juicio en Madrid

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72